Eiendomsskatt

Kommunestyret i Averøy vedtok i møte 09.12.2021 å skrive ut eiendomsskatt for 2022 på alle faste eiendommer i hele kommunen. Generell skattesats for 2022 ble fastsatt til 7 promille, skattesats for boliger og fritidseiendommer ble fastsatt til 4 promille, og skattesatsen på det særskilte skattegrunnlaget ble fastsatt til 7 promille. Takstgrunnlaget for bolig- og fritidseiendommer er redusert med 30%.

Skattelister - eiendomsskatt Averøy kommune 2022

 

Eiendomsskatteliste for 2022 legges ut til offentlig ettersyn ved kommunens servicekontor og på våre hjemmesider www.averoy.kommune.no i 3 uker fra 01.03.2022, jfr. Eiendomsskatteloven § 15, 2. ledd.

Kommunestyret vedtok i møte 09.12.2021, sak PS 58/21, å skrive ut eiendomsskatt for 2022 på alle faste eiendommer i hele kommunen, jfr eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 bokstav a. For boligeiendommer ble det vedtatt å følge eiendomsskattelovens § 8 C-1, takst fra formuesgrunnlag fastsatt av Skatteetaten.

Generell skattesats for 2022 som gjelder for næringseiendom og det særskilte skattegrunnlaget, ble fastsatt til 7 promille. Skattesats for boliger og fritidseiendommer ble fastsatt til 4 promille, skatt mindre enn kr 300,00 faktureres ikke.

Klagefristen på skattegrunnlag unntatt takst fra formuesgrunnlag, er 6 uker fra 01.03.2022, jfr eiendomsskattelovens § 19.

Endring av takst fra formuesgrunnlag rettes til Skatteetaten, se: https://www.skatteetaten.no/person/skatt/hjelp-til-riktig-skatt/bolig-og-eiendeler/bolig-eiendom-tomt/eiendomsskatt/klage-pa-eiendomsskatten/

Klage på øvrige skattegrunnlag rettes til Averøy kommune, eiendomsskattekontoret, postboks 152, 6538 Averøy, evt  post@averoy.kommune.no. Det kan ikke klages dersom det er klaget på det samme grunnlaget i 2020 eller i 2021.

Eiendomsskatten for 2022 deles i fire like terminer med forfall 31.03., 30.06., 30.09. og 31.12.2022.

Kontaktinformasjon

Harald Kulstad Bergdal
Økonomisjef
E-post
Telefon 971 03 682
Frank Mjønes
Økonomikonsulent
E-post
Telefon 941 86 098

Åpningstider

Servicekontoret:
15.09 - 14.05: Fra kl. 08:00 - 16:00
15.05 - 14.09: Fra kl. 08:00 - 15:00

Adresse

Postboks 152
6538 Averøy

E-post: post@averoy.kommune.no

Besøksadresse:
Kommunehuset
Bruvollveien 4
6530 Averøy