Eiendomsskatt

Kommunestyret i Averøy vedtok i møte 10.12.2020 å skrive ut eiendomsskatt for 2021 på alle faste eiendommer i hele kommunen. Generell skattesats for 2021 ble fastsatt til 7 promille, skattesats for boliger og fritidseiendommer ble fastsatt til 4 promille, og skattesatsen på det særskilte skattegrunnlaget ble fastsatt til 7 promille. Takstgrunnlaget for bolig- og fritidseiendommer er redusert med 30%.

Skattelister - eiendomsskatt Averøy kommune 2021

 

 

Eiendomsskatteliste for 2021 er lagt ut til offentlig ettersyn ved kommunens servicekontor og på kommunens hjemmesider www.averoy.kommune.no i 3 uker fra og med 01.03.2021, jfr. Eiendomsskattelovens § 15, 2. ledd.

Kommunestyret i Averøy vedtok i møte 10.12.2020, sak PS 88/20, å skrive ut eiendomsskatt for 2021 på alle faste eiendommer i hele kommunen, jfr eiendomsskattelovens §§ 2 og 3 bokstav a. Det ble videre vedtatt at ved skattlegging av boligeiendommer, legges Skatteetatens boligverdi til grunn, jfr eiendomsskattelovens § 8 C-1. Det ble også vedtatt at det skrives ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget (produksjonsutstyr / - installasjoner) i medhold til lov om endringer av 19.12.2017 i lov av 06.06.1975 nr 29.

Generell skattesats for 2021 ble fastsatt til 7 promille, skattesats for boliger og fritidseiendommer ble fastsatt til 4 promille, og skattesatsen på det særskilte skattegrunnlaget ble fastsatt til 7 promille. Takstgrunnlaget for bolig- og fritidseiendommer er redusert med 30%.

Sakkyndig nemnd fastsatte skattegrunnlagene, jfr eiendomsskattelovens § 8 A-3, i møte den 17.02.2021.

Klagefristen på fastsatt skattegrunnlag er 6 uker, jfr eiendomsskattelovens § 19, fra 01.03.2021.

Endring av takst fra formuesgrunnlag for boligeiendommer fastsatt av Skatteetaten, rettes til Skatteetaten, se https://www.skatteetaten.no/skjema/endringsmelding/

Klage på skattegrunnlag fastsatt iht «Retningslinjer for eiendomsskattetaksering i Averøy» rettes til Averøy kommune, eiendomsskattekontoret, postboks 152, 6538 Averøy, evt. post@averoy.kommune.no. Klage over verdsettelsen etter kommunale retningslinjer kan fremmes dersom det ikke er klaget på det samme grunnlag i 2020.

Eiendomsskatten for 2021 deles i fire like terminer med forfall 31.03., 30.06., 30.09. og 31.12.2021.

Kontaktinformasjon

Harald Kulstad Bergdal
Økonomisjef
E-post
Telefon 971 03 682
Frank Mjønes
Økonomikonsulent
E-post
Telefon 941 86 098

Åpningstider

Servicekontoret:
15.09 - 14.05: Fra kl. 08:00 - 16:00
15.05 - 14.09: Fra kl. 08:00 - 15:00

Adresse

Postboks 152
6538 Averøy

E-post: post@averoy.kommune.no

Besøksadresse:
Kommunehuset
Bruvollveien 4
6530 Averøy