Priser og gebyrer i Averøy

Priser og gebyrer vedtas hvert år av Averøy kommunestyre.

 

 

 

 

 

 

Kontaktinformasjon

Harald Kulstad Bergdal
Økonomisjef
E-post
Telefon 971 03 682