Skatt og avgift

Nordmøre kemnerkontor, lokalisert i Kristiansund jobber med regnskapsføring og innkreving av skatt, skattetrekk og arbeidsgiveravgift for kommunene Averøy, Gjemnes og Kristiansund.

Gå til Nordmøre kemnerkontors hjemmeside