Meek barneskole

Skolen ligger på Meek, indre Averøy (innersida) og er en barneskole for 1. - 7. trinn.

Skolen har disse satsingsområdene:

  • Styrke vurderingsarbeidet.
  • Utvikle sosiale ferdigheter som gir grunnlag for trivsel, respekt for andre, arbeidsro og læring.
  • Arbeid mot mobbing.
  • Samarbeid med hjemmet.
  • Digital kompetanse og dataopplæring.
  • Lesing som grunnleggende ferdighet i alle fag.
  • Regning som grunnleggende ferdighet.

Skolens formålsparagraf, visjon, utviklingsmål for Averøyskolen, handlingsplan mot mobbing og annen praktisk informasjon finner du i skolens informasjonshefte (PDF, 832 kB) for skoleåret.

Meek skole kan du også følge på Facebook.

Kontaktinformasjon

Håvard Kongshaug
Enhetsleder/rektor
E-post
Telefon 71 51 38 60

Åpningstider

Mandag - fredag kl 06.45 - 16.45.
SFO er stengt i feriene.

Telefon SFO: 71 51 38 62
 

Adresse

Kvernesveien 1665
6530 Averøy