Skoleutbygging

Det skal bygges ny barneskole i den sørvestlige delen av kommunen (Rangøykrysset). Skolen skal stå ferdig til innflytting høsten 2022.

Når den nye barneskolen står ferdig, legges skolene Meek og Utheim ned.