Skoleutbygging

Det skal bygges ny barneskole i den sørvestlige delen av kommunen (Rangøykrysset). Skolen skal stå ferdig til innflytting høsten 2022. Følg framdriften i prosjektet på denne siden

På trygg avstand ser planutvalgets leder, ordfører Ingrid Rangønes at det blir byggestart for kommunens nye barneskole februar neste år. Prosjektleder Martin Ove Karlsen har en framdriftsplan som viser at skolen blir tatt i bruk ved skolestart høsten 2022, om ikke mye uforutsett oppstår.

Kommunestyret får orientering på hvert møte om framdriften i skoleprosjektet. 22. juni fikk de denne oppdateringen fra prosjektleder og utbyggingsutvalgets leder, ordfører Ingrid Rangønes:

Kommunens faste planutvalg har valgt ut jury som skal kåre vinneren av pris- og designkonkurransen for den nye barneskolen i kommunen. Det blir en relativt stor jury som får noen intensive dager i begynnelsen av desember på å kåre en vinner. 

Averøy kommune har kåret Betonmast Røsand AS som vinner av pris- og designkonkurransen for den nye barneskolen i kommunen. Vinnerforslaget har fått arbeidstittelen "Skatteøyene".

Planutvalget i Averøy kommune behandlet tirsdag 2. februar klagen fra Veidekke AS på kåring av Betonmast Røsand AS som vinner av pris- og designkonkurransen for bygging av ny barneskole. Kommunen tok ikke klagen til følge og opprettholdt meddelelsen der Betonmast Røsand AS ble kåret til vinner. Torsdag forrige uke fikk Averøy kommune melding om at Veidekke via advokatfirmaet Wiersholm har sendt begjæring om midlertidig forføyning til Nordmøre tingrett.

Kontaktinformasjon

Martin Ove Karlsen
Leder plan, utvikling og tekniske tjenester
E-post
Telefon 907 48 968