Skoleutbygging

Det skal bygges ny barneskole i den sørvestlige delen av kommunen (Rangøykrysset). Skolen skal stå ferdig til innflytting høsten 2022. Følg framdriften i prosjektet på denne siden

På trygg avstand ser planutvalgets leder, ordfører Ingrid Rangønes at det blir byggestart for kommunens nye barneskole februar neste år. Prosjektleder Martin Ove Karlsen har en framdriftsplan som viser at skolen blir tatt i bruk ved skolestart høsten 2022, om ikke mye uforutsett oppstår.

Kommunestyret får orientering på hvert møte om framdriften i skoleprosjektet. 22. juni fikk de denne oppdateringen fra prosjektleder og utbyggingsutvalgets leder, ordfører Ingrid Rangønes:

Kommunens faste planutvalg har valgt ut jury som skal kåre vinneren av pris- og designkonkurransen for den nye barneskolen i kommunen. Det blir en relativt stor jury som får noen intensive dager i begynnelsen av desember på å kåre en vinner. 

Averøy kommune har kåret Betonmast Røsand AS som vinner av pris- og designkonkurransen for den nye barneskolen i kommunen. Vinnerforslaget har fått arbeidstittelen "Skatteøyene".

Planutvalget i Averøy kommune behandlet tirsdag 2. februar klagen fra Veidekke AS på kåring av Betonmast Røsand AS som vinner av pris- og designkonkurransen for bygging av ny barneskole. Kommunen tok ikke klagen til følge og opprettholdt meddelelsen der Betonmast Røsand AS ble kåret til vinner. Torsdag forrige uke fikk Averøy kommune melding om at Veidekke via advokatfirmaet Wiersholm har sendt begjæring om midlertidig forføyning til Nordmøre tingrett.

Veidekke AS vant ikke fram i Nordmøre tingrett med sin begjæring om midlertidig forføyning. Hensikten var å få retten til å forby Averøy kommune å inngå kontrakt med Betonmast Røsand AS inntil avklaring av spørsmålet om anskaffelsesregelverket var brutt. Rettens kjennelse ble avsagt 8. mars, der slutningen var at begjæringen om midlertidig forføyning ikke ble tatt til følge. Det betyr at Averøy kommune nå kan velge å inngå kontrakt med Betonmast AS.

- I dag kjenner jeg på en stor glede, sa ordføreren da hun i dag markerte kontraktsignering for videre arbeid og samspill for vår nye barneskole med Betonmast Røsand AS.  

I dag signerte varaordfører Svein Kongshaug og Eskild Røsand, daglig leder ved Betonmast Røsand AS, kontrakt for byggingen av den nye barneskolen i kommunen. Dette er den største investeringen noensinne i Averøy kommune.

I dag hadde 4. klasse på Utheim skole turdag, og da var det helt naturlig å legge turen ut til Rangøykrysset for å se på framdriften med ny-skolen. Det skjer mye i området både med ny vei inn til tomta, og på selve skoletomta. Det er bare litt over ett år til elevene kan flytte inn i den nye skolen.

Kontaktinformasjon

Martin Ove Karlsen
Leder plan, utvikling og tekniske tjenester
E-post
Telefon 907 48 968