Skoleutbygging

Det skal bygges ny barneskole i den sørvestlige delen av kommunen (Kårvågområdet). Skolen skal stå ferdig til innflytting høsten 2020.

Når den nye barneskolen står ferdig, legges skolene Meek og Utheim ned.