Skoleutbygging

Det skal bygges ny barneskole i den sørvestlige delen av kommunen (Rangøykrysset). Skolen skal stå ferdig til innflytting høsten 2022. Følg framdriften i prosjektet på denne siden

Averøy kommune har kåret Betonmast Røsand AS som vinner av pris- og designkonkurransen for den nye barneskolen i kommunen. Vinnerforslaget har fått arbeidstittelen "Skatteøyene".

Veidekke AS vant ikke fram i Nordmøre tingrett med sin begjæring om midlertidig forføyning. Hensikten var å få retten til å forby Averøy kommune å inngå kontrakt med Betonmast Røsand AS inntil avklaring av spørsmålet om anskaffelsesregelverket var brutt. Rettens kjennelse ble avsagt 8. mars, der slutningen var at begjæringen om midlertidig forføyning ikke ble tatt til følge. Det betyr at Averøy kommune nå kan velge å inngå kontrakt med Betonmast AS.

I dag signerte varaordfører Svein Kongshaug og Eskild Røsand, daglig leder ved Betonmast Røsand AS, kontrakt for byggingen av den nye barneskolen i kommunen. Dette er den største investeringen noensinne i Averøy kommune.

I dag hadde 4. klasse på Utheim skole turdag, og da var det helt naturlig å legge turen ut til Rangøykrysset for å se på framdriften med ny-skolen. Det skjer mye i området både med ny vei inn til tomta, og på selve skoletomta. Det er bare litt over ett år til elevene kan flytte inn i den nye skolen.

Etter en lang periode med regn, ble det endelig opphold og sol noen dager. Det ga flotte forhold for de som jobber på skoletomta på Rangøykrysset, og gode forhold for en film- og fotoshoot. 

I november i fjor ble det kunngjort en navnekonkurranse for den nye barneskolen i kommunen vår, og det kom inn mange ulike forslag. Samarbeidsutvalget ved Utheim skole ble oppnevnt som jury og leverte sitt forslag til planutvalget, som igjen støttet og gledet seg over et enstemmig forslag; Kårvåg barneskole.

I dag har vi fått nye bilder fra Betonmast Røsand AS som viser hvordan Kårvåg barneskole tar form - både utvendig og innvendig. Etter en lang periode med mye vind og nedbør, ble det et værvindu forrige uke og endelig tett tak.

8. mars ble "mønsås" markert for Betonmast Røsands ansatte og ansatte hos deres underleverandører, laget som for tiden bygger Kårvåg barneskole. Det ble en flott markering med mat, musikk, taler og omvisning. Skolen tar form og blir en flott og funksjonell læringsarena. Averøy kommune er svært fornøyd med resultatet så langt.

I dag, tirsdag 11. oktober var det siste byggherremøte før overtakelse av Kårvåg barneskole. Overtakelsen skjer om en måneds tid, og det er et praktbygg elever, personale og lokalbefolkning kan ta i bruk når skolen starter opp etter jul. Ordfører Ingrid Rangønes og kommunedirektør Berit Hannasvik fikk en eksklusiv omvisning i forbindelse med dagens møte.

Kontaktinformasjon

Martin Ove Karlsen
Leder plan, utvikling og tekniske tjenester
E-post
Telefon 90 74 89 68