Slamtømming

Forskriftsmessig slamavskiller/septiktank for bolig skal tømmes annethvert år, for fritidsbolig hvert fjerde år. Tette tanker skal tømmes minst en gang hvert år. Felles slamavskillere skal tømmes i henhold til krav i utslippstillatelse.

Når slambilen kommer skal huseieren sørge for at tanken er lett tilgjengelig. Tanken skal merkes med en lekte 1 meter nord for tanken. Kumlokk må avdekkes. Dette er huseierens ansvar før tømming utføres.

Tømming av slamtank utenom tur/ekstratømming bestilles hos tømmefirma Norva24 Miljøservice i Stryn, tlf 57 87 46 66. Telefonen er døgnåpen.

Kontaktinformasjon

Rainer Deggert
Ingeniør - vei, vann, avløp
E-post
Telefon 71 51 35 43
Aase Slatlem Løvold
Konsulent
E-post
Telefon 71 51 35 41

Åpningstider

15.09 - 14.05: Fra kl. 08:00 - 16:00
15.05 - 14.09: Fra kl. 08:00 - 15:00

Adresse

Postboks 152
6538 Averøy

E-post: post@averoy.kommune.no

Besøksadresse:
Kommunehuset
Bruvollveien 4
6530 Averøy