Lag og foreninger i Averøy inviteres til å søke støtte fra Mowifondet (tidligere Marine Harvest fondet). Frist for å søke er 20. april og støtte deles ut innen utgangen av juni 2019.

Gladmelding fra saksbehandler for spillemidlene, Ragnhild S. Berthinussen: Da har vi fått melding fra Møre og Romsdal fylkeskommune om at samtlige av årets søknader om spillemidler er godkjent.

Averøy kommune har nå hatt samordnet barnehageopptak for samtlige private og kommunale barnehager i kommuner.

Fredag markeres 8. mars på kommunehuset kl 19.00.

 

Det er veldig motiverende for alle som jobber i Averøy kommune å komme ut av driftsåret 2018 med gode resultater. Resultatet viser et mindreforbruk på ca. 5, 3 millioner. I tillegg kan vi vise til gode resultater for sykefraværet gjennom året.

SSB publiserte i dag nye tall for befolkningsutviklingen i landet, og slår fast at til tross for at folketallet i landet vokste med 32 000 innbyggere i 2018, er dette den svakeste veksten landet har hatt siden 2004. For Averøy ble resultatet for 2018 en nedgang på til sammen 10 personer, altså - 0, 2 %.

Svømmehallen holder dessverre stengt for publikumsbading i uke 9; 1. mars - vinterferieuken.

I regi Kreftforeningen arrangeres Treffpunkt for alle kommuner på Nordmøre. Dette holdes i Kristiansund, og nå er vi klare med nye datoer for høsten 2019. (PDF, 89 kB)

.

Averøy kommune samarbeider med Kristiansund kommune fra 2019 om Dialog-/kreftkafe. Dette er et tilbud for kreftpasienter og pårørende i Sanitetsforeningens lokaler i Hagbart Brinchmanns vei 27 i Kristiansund. (V/Myra blomster)

Averøy Omsorgssenter er i oppstartsfasen for å ta i bruk eRom som arbeidsverktøy og dokumentasjon. Med dette nye systemet bruker vi nettbrett i stedet for penn og papir, skriver fagleder ved hjemmetjenesten, Ann Helen Strand.