Bruhagen barneskoles kinderegg

Bruhagen barneskole er aktive og engasjerte. Sist fredag fikk de til et lokalt kinderegg ved å markere 10-årsjubileum, Blime-dans og skoleløp for TV-aksjonen. 

Helsestasjon for 65+

Averøy kommune inviterer til ny samling for Helsestasjon 65+ i kommunestyresalen, mandag 25. oktober kl. 1400 - 1600.

Oppgradering – forsterkning av veifundament Bjellvågveien

I dag begynner arbeider med forsterkning av veifundament Bjellvågveien. Det må påregnes noen hindringer, men byggeplassen kan passeres.

Ragnhild - versjon 2.0

Ragnhild Sophie Berthinussen er nok godt kjent for mange i Averøy, både som mangeårig saksbehandler på spillemidler, som ildsjel for kultur og idrett og som tidligere plan- og kulturkonsulent. Nå er hun tilbake for fullt på kommunehuset i en nyopprettet stilling som rådgiver for samfunnsutvikling. 

Treningsgruppen Sterk og stødig

Treningsgruppen Sterk og stødig starter opp igjen onsdag 01.09.2021 og ønsker flere deltakere. Kriterier for å delta: Hjemmeboende eldre over 65 år Går uten ganghjelpemidler innendørs Er bekymret for å falle/ eller har hatt fall Klarer seg godt i eget hjem uten særlig bistand fra kommunen Begynnende funksjonssvikt og/eller ustøhet Er i stand til å reise til/fra trening på egenhånd Er i stand til å ta instruksjon og trene i gruppe.   Påmelding via skjema som ligger tilgjengelig på Servicekontoret på kommunehuset eller ta kontakt Tildelingsenheten på 90742368.

Ny renovasjonsordning - 2 nye dunker i Averøy

I slutten av september får innbyggerne i Averøy kommune levert ut to nye dunker, en til matavfall og en til glass- og metallemballasje. ReMidt innfører nå ny kildesorteringsordning, med sortering av fem avfallstyper i alle kommuner.

Står du i manntallet?

For å kunne stemme ved valget i Averøy, må du være innført i kommunens manntall. Manntallet  for Averøy blir lagt ut til offentlig ettersyn på servicekontoret i perioden 12. juli - 10. september.

Koronaordning for frivillige lag og organisasjoner

Lotteri- og stiftelsestilsynet melder om endringer i ordningen for tilskudd for arrangement og aktiviteter som er påvirket av covid-19 pandemien. Perioden for ordningen er utvidet til 31. oktober og søknadsfristen er utsatt til 15. november.

Camilla hjelper i en vanskelig tid

Camilla Kvisvik (41) er kommunens kreftkoordinator, og er en viktig støtte til pasienter og pårørende i en vanskelig tid. Sammen med de øvrige i hjemmesykepleiens kreftteam koordinerer hun mellom spesialhelsetjenesten, fastlegene og de kommunale tjenestene.

Avtale om levering av fiber til «Innersida».

Konkurransen for levering av fiberbredbånd på strekningen Engvika – Mork er nå avklart, og Averøy kommune inngår kontrakt med Telenor Norge A/S om leveransen.  Fredag 7. mai var det kontraktsmøte mellom Telenor og Averøy kommune. Utbyggingen skal være ferdig innen høsten 2022.