Fakta og nøkkeltall

Averøy ligger helt ut mot kysten på Nordmøre, er sentralt plassert mellom byene Molde og Kristiansund. Kommunen er verdenskjent for severdigheten og turistmagneten Atlanterhavsveien, et variert og moderne næringsliv, attraktive og trygge lokalsamfunn og oppvekstmiljø.

Folketallet pr. 1. januar 2024 er 5 955 personer.

Kommunevåpenet (godkjent i 1986) har tre nedvendte gull pilspisser mot en rød bakgrunn. Motivet viser til arkeologiske funn i kommunen. Har senere også blitt omtolket til fredssymbol og satt i sammenheng med Langøyforliket.

Se nøkkeltall for Averøy hentet fra SSB som gjelder befolkning, bolig, arbeid og utdanning, kultur, helse og kommuneøkonomi.

Kommunestatistikk 2022: (PDF, 3 MB) Demografi, næringsstruktur og sysselsetting, videregående utdanning, folkehelse, barnehage, sykehjemsplasser, boliger og husholdninger, kommunal planlegging.

Folkehelseprofil 2023 - Averøy (PDF, 2 MB)