Fakta og nøkkeltall

Averøy ligger helt ut mot kysten på Nordmøre, er sentralt plassert mellom byene Molde og Kristiansund. Kommunen er verdenskjent for severdigheten og turistmagneten Atlanterhavsveien, et variert og moderne næringsliv, attraktive og trygge lokalsamfunn og oppvekstmiljø.

Folketallet pr. 1. januar 2021 var 5 808 personer.

Se nøkkeltall for Averøy hentet fra SSB som gjelder befolkning, bolig, arbeid og utdanning, kultur, helse og kommuneøkonomi.

Se kommunestatistikk 2020 for Averøy: Demografi, næringsstruktur og sysselsetting, videregående utdanning, folkehelse, barnehage, sykehjemsplasser, boliger og husholdninger, kommunal planlegging.

Folkehelseprofil 2021 - Averøy

Kontaktinformasjon

Ingrid Ovidie Rangønes
Ordfører
E-post
Telefon 918 08 045
Berit Irene Hannasvik
Kommunedirektør
E-post
Telefon 975 16 502

Åpningstider

Servicekontoret:
15.09 - 14.05: Fra kl. 08:00 - 16:00
15.05 - 14.09: Fra kl. 08:00 - 15:00