Fakta og nøkkeltall

Averøy er en øykommune som ligger helt ut mot kysten på Nordmøre, og er kanskje best kjent for severdighetene Atlanterhavsveien og svevestien, Håholmen, Bremsneshola, Kvernes stavkirke og helleristningene på Søbstad. Vi er også stolt av å være en av Norges største elbilkommuner, målt mot totalandel biler. Kommunen har et areal på 179 km2 og byr på attraktive boligområder med utsikt mot storhavet, fjorden og flotte fjell. Kommunen har et moderne og variert næringsliv.

Folketallet pr. 1. oktober 2020 var 5 783 personer.

Se nøkkeltall for Averøy hentet fra SSB som gjelder befolkning, bolig, arbeid og utdanning, kultur, helse og kommuneøkonomi.

Se kommunestatistikk 2020 for Averøy: Demografi, næringsstruktur og sysselsetting, videregående utdanning, folkehelse, barnehage, sykehjemsplasser, boliger og husholdninger, kommunal planlegging.

Folkehelseprofil 2020 - Averøy

Kontaktinformasjon

Ingrid Ovidie Rangønes
Ordfører
E-post
Telefon 71 51 35 01
Mobil 918 08 045
Berit Irene Hannasvik
Kommunedirektør
E-post
Telefon 71 51 35 04
Mobil 975 16 502