Fakta og nøkkeltall

Averøy ligger helt ut mot kysten på Nordmøre, er sentralt plassert mellom byene Molde og Kristiansund. Kommunen er verdenskjent for severdigheten og turistmagneten Atlanterhavsveien, et variert og moderne næringsliv, attraktive og trygge lokalsamfunn og oppvekstmiljø.

Folketallet pr. 1. juli 2022 er 5 838 personer.

Kommunevåpenet (godkjent i 1986) har tre nedvendte gull pilspisser mot en rød bakgrunn. Motivet viser til arkeologiske funn i kommunen. Har senere også blitt omtolket til fredssymbol og satt i sammenheng med Langøyforliket.

Se nøkkeltall for Averøy hentet fra SSB som gjelder befolkning, bolig, arbeid og utdanning, kultur, helse og kommuneøkonomi.

Se kommunestatistikk 2021 for Averøy: Demografi, næringsstruktur og sysselsetting, videregående utdanning, folkehelse, barnehage, sykehjemsplasser, boliger og husholdninger, kommunal planlegging.

Folkehelseprofil 2021 - Averøy

Kontaktinformasjon

Ingrid Ovidie Rangønes
Ordfører
E-post
Telefon 91 80 80 45
Berit Irene Hannasvik
Kommunedirektør
E-post
Telefon 97 51 65 02

Åpningstider

Servicekontoret:
15.09 - 14.05: Fra kl. 08:00 - 16:00
15.05 - 14.09: Fra kl. 08:00 - 15:00

Sentralbord: 09:00 - 14:00
Resepsjon: 10:00 - 14:00