Nordmøre interkommunale brann- og redningstjeneste

Averøy kommune er tilknyttet brannsamarbeidet Nordmøre interkommunale brann- og redningstjeneste (NIBR), et felles brannvesen for Aure, Averøy, Kristiansund og Smøla. 

Se mer om brannvern, ildsted og feiing på Nordmøre interkommunale brann- og redningstjeneste sine nettsider. 

 • Våre oppgaver dreier seg om vern om mennesker, miljø og materielle verdier.
 • Døgnet rundt og året gjennom er mannskapet klare til å rykke ut.
 • Brannvesenet er godt trent og øvd for å håndtere alle uforutsette hendelser som kan skje i dagens samfunn.
 • Forebyggende brannvernarbeid gjennomføres hver dag på skoler, barnehager og ut i din bolig.
 • Vi foretar kontroll og tilsyn ved større bedrifter, overnattingssteder og sykehjem for å sørge for at brannsikkerheten ivaretas på riktig måte. 

Montering av ildsted

Ildsted er tradisjon i Norge. Hvert år selges om lag 75.000 ildsteder i Norge. De aller fleste er vedfyrte. Det er viktig å tenke på at man egentlig har et «bål midt i stua» når man har et ildsted. Derfor stilles det strenge krav til ildstedet og til hvor man setter det opp. Av hensyn til miljøet og forurensningen vedfyring gir stilles det også krav til partikkelutslipp på vedfyrte ildsteder.

Nytt ildsted

Hva må jeg huske på når jeg skal kjøpe ildsted? Ildsteder finnes i mange størrelser og varianter. I dag er et ildsted ofte like mye et møbel som en varmekilde, men det er viktig å kjøpe et ildsted som passer til det arealet du skal varme opp. Man kan ta utgangspunkt at oppvarmingsbehovet er 60-80w pr m2. Ildsteder som er godkjent i Norge skal:

 • Ha bruks- og monteringsveiledning på norsk eller et skandinavisk språk
 • Være CE- merket
 • Være godkjent etter den norske standarden NS EN 13240, 13229, 15250 eller 12815
 • Ildstedet må være rentbrennende (tilfredsstille utslippskravene i NS-3059 og NS3058. Her finnes det unntak)

Være testet ved et akkreditert selskap for partikkelutslipp

 • SP fire (Norge og Sverige)
 • Teknologisk Institutt (Danmark)
 • Rhein Ruhr Feuerställe (Tyskland)

NB: Husk å melde i fra til Nordmøre interkommunale brann- og redningstjeneste når nytt ildsted er montert eller at det er foretatt vesentlige endringer.

Melding om montering av ildsted-skjema

Er du i tvil, ta kontakt med Nordmøre interkommunale brann- og redningstjeneste.
 

Montering av ildsted

Hvem kan montere ildsted? Det stilles ingen formelle kompetansekrav til den som skal montere ildsted. Den som skal montere ildstedet må ha kjennskap til regler for skorstein og ildsted. Det er monteringsavisingen til hvert enkelt ildsted som angir hvilke krav som gjelder. Vi anbefaler å benytte en sertifisert montør.
Oversikt over sertifiserte montører finner du på denne lenken.
 

Må jeg søke om å installere ildsted? Installasjon av ildsted i eksisterende bolig er ikke søknadspliktig, men er meldepliktig til kommunen. Vi anbefaler at du får et monteringsbevis av montøren. Dette skal være ferdig utfylt og signert av montør. Behold originalen i huspermen og send en kopi til Nordmøre interkommunale brann- og redningstjeneste.

NB: Skal ildsted og ny skorstein monteres samtidig eller i bolig under oppføring er ildstedet søknadspliktig som en del av varmeanlegget.

 

 

Våre brannstasjoner og depot: