Skriv til oss

Vår adresse:

 

Averøy kommune
Postboks 152
6538 Averøy

post@averoy.kommune.no

 

Tenk på dette før du sender brev eller e-post til oss:

- All post til og fra kommunen er offentlig, dersom den ikke er taushetsbelagt (se under)

- All post kommer på den offentlige postlista, og er tilgjengelig på Internett

- Alle brev er tilgjengelig i fulltekst på postlista, dersom de ikke er registrert som unntatt offentlighet.

Dette betyr at du kan finne igjen brevet ditt omtalt, sitert fra eller gjengitt i sin helhet i avisa eller på nyhetene.


Taushetsbelagte opplysninger kommer ikke på postlista!

En del opplysninger kan eller skal unntas fra offentligheten. Dette gjelder bl.a. det som angår noens personlige forhold, forretningshemmeligheter mv. (Forvaltningslova § 13). Slike opplysninger skal du ikke finne på postlista. (Skulle det ha skjedd en glipp, ring oss omgående!)
 

Personlige opplysninger er bl.a. det som følger av Offentlighetslova § 4–6. Lovbestemt taushetsplikt gjelder i alle klientforhold bl.a. – helse, sosial, skole, barnehage mv.

Vanlig e-post er ingen trygg forsendelsesmåte, den kan bli snappet opp av andre før den kommer til mottaker, havne på feil adresse og lignende. Send derfor aldri sensitive opplysninger i e-post uten forholdsregler som kryptering eller lignende.


Personnummer og kontonummer er ikke «noens personlige forhold». Vi har gode rutiner for sladding.
 

Sjekk postlista:

Har du sendt oss et brev eller en e-post, kan det være lurt å sjekke på postlista (lenke i toppmenyen) om det er kommet fram. Brevet er tilgjengelig på postlista fjerde dagen etter registrering. Dette av sikkerhetsmessige årsaker og kontrollrutiner i post-/arkivtjenesten.