Ledige stillinger

Vi ønsker deg velkommen til å søke ledige stillinger hos oss. Beskrivelse/utlysningstekst finner du ved å klikke på tittelen/overskriften på de ulike stillingene i oversikten over Ledige stillinger i Averøy kommune.

Jeg har noen spørsmål?

Har du spørsmål om utlyste stillinger, kan du ta direkte kontakt med kontaktpersonene som er oppgitt i utlysningsteksten.

Hvordan søker jeg?

Alle søknader skal være elektroniske. Det betyr at kun søknader sendt via vårt elektroniske søknadssystem blir vurdert. Det er derfor viktig at du registrerer din CV og svarer på alle spørsmålene vi stiller i søknadsskjemaet.

Det er ikke mulig å legge med vedlegg i søknadsskjemaet. Søkere som blir innkalt til intervju, tar med attesterte kopier av vitnemål og attester.

Ulik søknadsprosess for førstegangssøkere og ansatte/tidligere ansatte

Det er to ulike registreringer i søknadsprosessen/skjemaet; ett for ansatte/tidligere ansatte og ett for førstegangssøkere.

Har du spørsmål om søknadsprosessen, kan du ta kontakt med Lønn- og personalavdelingen eller servicekontoret, telefon 71 51 35 00.

Gå til søknadsskjema for ledige stillinger i Averøy kommune

Offentliggjøring av søkere

Averøy kommune praktiserer meroffentlighet ved tilsettinger. Det betyr at du som søker må begrunne spesielt om du ønsker at din søknad skal unntas offentlighet. Begrunnelsen vurderes i forhold til reglene i Offentleglova. hvis det etter kommunens vurdering ikke foreligger noen spesiell/særskilt grunn, blir søknaden offentliggjort.

Kontaktinformasjon

Linda Storbukt
Personalsjef
E-post
Telefon 71 51 35 05
Mobil 995 84 714
Vibeke Storvik
Personalkonsulent
E-post
Telefon 71 51 35 67

Adresse

Postboks 152
6538 Averøy

E-post: post@averoy.kommune.no

Besøksadresse:
Kommunehuset
Bruvollveien 4
6530 Averøy