Søk barnehageplass

Du kan søke om barnehageplass i Averøy gjennom hele året. Fra høsten 2023 er det 8 barnehager i kommunen, to kommunale og seks private.

Søk om barnehageplass her (frist hovedopptak 1. mars)

Oversikt alle barnehager i Averøy

Barnehage