Spesialundervisning og PPT

Foresatte kan søke om spesialpedagogisk hjelp dersom barnet av ulike årsaker trenger hjelp, støtte og tilrettelegging. Retten til spesialpedagogisk hjelp gjelder uavhengig av om barnet går i barnehage eller ikke. Dersom barnet går i barnehage bør søknaden fylles ut i samarbeid med barnehagen. 

Hva får du?

Vi gjør en vurdering av om søknaden skal sendes til Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT), eller om andre tiltak kan være tilstrekkelig, Dersom søknaden sendes til PPT vurderer de om barnet har behov for spesialpedagogisk hjelp eller ikke. Kommunen fatter deretter enkeltvedtak som beskriver den pedagogiske hjelpen barnet skal få.

Krav til søker

Barnet må være i førskolealder og ha særlig behov for spesialpedagogisk hjelp. Er barnet i skolealder må du søke om spesialundervisning. Les mer om spesialundervisning i skolen.

Hva koster det?

Tilbudet er gratis for familien.

Søknadsfrist?

Det er ingen søknadsfrist. Du kan søke om spesialpedagogisk hjelp hele året.

Slik søker du

  • Ta kontakt med kommunen eller din barnehage
  • Dersom barnet går i barnehage bør søknaden fylles ut i samarbeid med barnehagen. Søknaden sendes til Averøy kommune, postboks 152, 6538 Averøy.

Eksempler på dokumentasjon som kan legges ved søknaden:

Pedagogisk rapport fra barnehagen

Eventuell annen dokumentasjon.