Arbeidsgiverstrategi fram mot 2030

Averøy kommune er en stor arbeidsgiver med rundt 420 ansatte som har et mangfold av ulike samfunns- og velferdsoppgaver som fagfelt. Gjennom hver enkelt medarbeiders kompetanse, engasjement og jobbutførelse bidrar vi til at Averøy er en kommune det er godt å leve, bo og arbeide i.

Samfunnet og arbeidslivet er i stadig endring. Dette gjelder også kommunesektoren, oppgaver vi skal løse og hvordan vi skal løse dem. Organisasjonen vår har, og må ha stor vilje til omstilling for å lykkes med framtidens velferdstjenester og videre utvikling av lokalsamfunnet vårt.

Arbeidsgiverstrategien fram mot 2030 er et overordnet styringsdokument for hvordan vi vil at kommunen som organisasjon og arbeidsgiver skal være. Strategien skal bidra til at kommunen når målene for tjenesteleveranse og samfunnsutvikling. Strategien handler om vår organisasjon og organisasjonskultur, våre handlinger, holdninger og verdier.

En god arbeidsgiverstrategi setter gode ledere og medarbeidere i sentrum, og ser organisasjonens menneskelige ressurser som grunnlaget for utviklingen av gode tjenester til innbyggerne. Den sier også noe om hvordan vi skal samarbeide med tillitsvalgte og vernetjenesten, og hvordan vi skal bli synlige som attraktive arbeidsgivere for framtidige arbeidssøkere.   

Les hele Arbeidsgiverstrategien her (PDF, 5 MB)

Bærekraftsikoner - Klikk for stort bildeBærekraftsikoner