Skjema

Vårt mål er å få stadig flere elektroniske søknadsskjema.
Foreløpig er de i ulike format som du fyller ut og sender på følgende måter:

Elektronisk skjema: fylles ut på skjerm og trykk på Send.

PDF-format: Skriv ut skjema, fyll ut og send til kommunen pr. post eller du kan levere det inn på servicekontoret.

Barnehager
Barnehage
Søknad eller endring barnehageplass
Søknad om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid 3, 4 og 5 åringer
Skoler - SFO Påmeldingsskjema
Skoler - SFO
Skole - SFO
Skole - søknad om fritak fra undervisning
SFO - Ny plass, endring og utmelding
Kulturskolen Søknadsskjema om elevplass i kulturskolen
Kulturskolen
Kulturskolen (frist 1. mai)
Søknadsskjema nye elever
Søknadsskjema elever med pålogging
Lån og tilskudd bolig
Lån og tilskudd bolig
Lån og tilskudd bolig
Søknad om bostøtte
Søknad om boligtilskudd
Søknad om startlån
Skjenkebevilling
Skjenkebevilling
Salgs- og skjenkebevilling
Salgsbevilling for alkohol
Serverings- og/eller skjenkebevilling
Omsetningsoppgave for alkohol
Skjenkebevilling for enkeltanledninger
Tildelingsenheten Søknadsskjema for helse- og sosialtjenester
Tildelingsenheten
Tildelingsenheten
Søknadsskjema helse- og omsorgstjenester (.PDF, 124 kB)
Søknadsskjema - Transportstøtte (.PDF, 130 kB)
Erklæring - Transportstøtte (.PDF, 593 kB)
Kulturmidler Søknadsskjema
Kulturmidler
Kulturmidler (søknadsfrist 15. mars)
Søknadsskjema
Retningslinjer for tilskudd (.PDF, 24 kB)
Elektroniske høringer Skjema for elektronisk høringsuttale
Elektroniske høringer
Elektroniske høringer
Skjema for elektroniske høringer
Landbruk, miljø og vilt Skjema innen landbruk, miljøvern og viltforvaltning
Landbruk, miljø og vilt
Landbruk, miljø og viltforvaltning
Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom (LDIR-359) - Ekstern link
Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom (LDIR-360) - Ekstern link
Skjema - Sett hjort (.PDF, 250 kB)
Søknad om godkjenning av vald (.PDF, 439 kB)
Statens Landbruksforvaltning - Skjema (Ekstern link)