Skjema

Vårt mål er å få stadig flere elektroniske søknadsskjema.
Foreløpig er de i ulike format som du fyller ut og sender på følgende måter:

Elektronisk skjema: fylles ut på skjerm og trykk på Send.

PDF-format: Skriv ut skjema, fyll ut og send til kommunen pr. post eller du kan levere det inn på servicekontoret.

Barnehager Hvis du ønsker å se på beskrivelsene av de enkelte barnehagetilbud i Averøy, velger du knappen "Om tjenesten" øverst til høyre i skjemabildet - ved "skriv ut"-knappen (etter at du har logget deg inn i skjemaet).
Barnehage
Ny plass, endring/overføring og oppsigelse 2018/2019
Søknad om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid 3, 4 og 5 åringer
Skoler - SFO Påmeldingsskjema
Skole - SFO
Skole - søknad om fritak fra undervisning
SFO - Ny plass, endring og utmelding
Kulturskolen Søknadsskjema om elevplass i kulturskolen
Kulturskolen (frist 1. mai)
Søknadsskjema nye elever
Søknadsskjema elever med pålogging
Lån og tilskudd bolig
Lån og tilskudd bolig
Søknad om bostøtte
Søknad om boligtilskudd
Søknad om startlån
Skjenkebevilling
Salgs- og skjenkebevilling
Salgsbevilling for alkohol
Serverings- og/eller skjenkebevilling
Omsetningsoppgave for alkohol
Skjenkebevilling for enkeltanledninger
Tildelingsenheten Søknadsskjema for helse- og sosialtjenester
Tildelingsenheten
Søknadsskjema helse- og omsorgstjenester (.PDF, 124 kB)
Søknadsskjema - Transportstøtte (.PDF, 130 kB)
Erklæring - Transportstøtte (.PDF, 593 kB)
Kulturmidler Søknadsskjema
Kulturmidler (søknadsfrist 15. mars)
Søknadsskjema
Retningslinjer for tilskudd (.PDF, 24 kB)
Elektroniske høringer Skjema for elektronisk høringsuttale
Elektroniske høringer
Skjema for elektroniske høringer