Skjema

Vårt mål er å få stadig flere elektroniske søknadsskjema.
Foreløpig er de i ulike format som du fyller ut og sender på følgende måter:

Elektronisk skjema: fylles ut på skjerm og trykk på Send.

PDF-format: Skriv ut skjema, fyll ut og send til kommunen pr. post eller du kan levere det inn på servicekontoret.

Barnehager
Barnehage
Søknad eller endring barnehageplass
Søknad om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid barnehage
Skoler - SFO
Skole - SFO
Skole - søknad om fritak fra undervisning
SFO - Ny plass, endring og utmelding
Søknad om redusert foreldrebetaling SFO
Kulturskolen
Kulturskolen (frist 15. mai)
Søknadsskjema nye elever
Søknadsskjema elever med pålogging
Lån og tilskudd bolig
Boliglån / kommunal bolig
Søknad om bostøtte
Søknad om boligtilskudd
Søknad om startlån
Søknad om leie av kommunal bolig eller boligbistand
Salgs- og skjenkebevilling
Salgs- og skjenkebevilling
Salgsbevilling for alkohol
Serverings- og/eller skjenkebevilling
Omsetningsoppgave for alkohol
Skjenkebevilling for enkeltanledninger
Salgsbevilling for enkeltanledning
Kulturmidler
Kulturmidler (søknadsfrist 10. april)
Søknadsskjema
Retningslinjer for tilskudd til kulturarbeid i Averøy (PDF, 415 kB)
Elektroniske høringer
Elektroniske høringer
Skjema for elektroniske høringer

Skjema for ansatte

Skjema for ansatte
For ansatte
Fastsetting av lønnsansiennitet
Meldeskjema for nyansatt

Tekniske tjenester

Tekniske tjenester
Tekniske tjenester
Skjema for installasjon av vannmåler (PDF, 26 kB)