Søke eller bytte barnehageplass

Hovedopptaket til nytt barnehageår skjer hvert år i mars. Frist for å søke barnehageplass til hovedopptaket er 1. mars 2024.

Du må søke elektronisk

Søknad om ny plass i barnehagen skal være elektronisk.
Den som ønsker hjelp til utfylling, kan kontakte servicekontoret.

Her kan du søke eller endre barnehageplass

Rett til plass

Barn som fyller ett år innen utgangen av august det året det søkes barnehageplass, har rett til å få plass i barnehage i kommunen fra august.

Barn som fyller ett år i september, oktober eller november det året det søkes om barnehageplass, har rett til å få plass i barnehage innen utgangen av måneden barnet fyller ett år i samsvar med barnehageloven.

Barna har rett til å beholde plassen fram til de begynner på skolen.

Averøy kommune er barnehagemyndighet. Det er kommunen som godkjenner barnehager, gjennomfører tilsyn i alle barnehager og samordner barnehageopptaket. Samordning av opptaket vil blant annet si at kommunen tar i mot alle søknader om barnehageplass.

Rett til individuell tilrettelegging

Har barnet ditt nedsatt funksjonsevne? I så fall kan barnet ditt ha rett til individuell tilrettelegging i barnehagen. Ta kontakt med barnehagen barnet ditt går i for ytterligere informasjon.

Artikkelliste