Søke eller bytte barnehageplass

Hovedopptaket til nytt barnehageår skjer hvert år i mars. Fra høsten 2018 er det 8 barnehager i kommunen, to kommunale og seks private. Barnehageåret 2017/2018 har om lag 310 barn plass i barnehage.

Barnehagens fane - Klikk for stort bildeBarnehagens faneDu må søke elektronisk

Søknad om ny plass i barnehagen skal være elektronisk.
Den som ønsker hjelp til utfylling, kan kontakte servicekontoret.

Her kan du søke eller endre barnehageplass

 

 

Rett til plass

Barn som fyller ett år innen utgangen av august det året det søkes barnehageplass, har rett til å få plass i barnehage i kommunen fra august.

Barn som fyller ett år i september, oktober eller november det året det søkes om barnehageplass, har rett til å få plass i barnehage innen utgangen av måneden barnet fyller ett år i samsvar med barnehageloven.

Barna har rett til å beholde plassen fram til de begynner på skolen.

Averøy kommune er barnehagemyndighet. Det er kommunen som godkjenner barnehager, gjennomfører tilsyn i alle barnehager og samordner barnehageopptaket. Samordning av opptaket vil blant annet si at kommunen tar i mot alle søknader om barnehageplass.

Kontaktinformasjon

Astri C. Bævre Istad
Serviceleder
E-post
Telefon 71 51 35 22
Erik Næss
Fagsjef oppvekst
E-post
Telefon 71 51 35 03

Åpningstider

15.09 - 14.05: Fra kl. 08:00 - 16:00
15.05 - 14.09: Fra kl. 08:00 - 15:00

Adresse

Postboks 152
6538 Averøy

E-post: post@averoy.kommune.no

Besøksadresse:
Kommunehuset
Bruvollveien 4
6530 Averøy