Søke eller bytte barnehageplass

Hovedopptaket til nytt barnehageår skjer hvert år i mars. Fra høsten 2020 er det 8 barnehager i kommunen, to kommunale og seks private. Barnehageåret 2020/2021 har om lag 260 barn plass i barnehage.

Du må søke elektronisk

Søknad om ny plass i barnehagen skal være elektronisk.
Den som ønsker hjelp til utfylling, kan kontakte servicekontoret.

Her kan du søke eller endre barnehageplass

 

Rett til plass

Barn som fyller ett år innen utgangen av august det året det søkes barnehageplass, har rett til å få plass i barnehage i kommunen fra august.

Barn som fyller ett år i september, oktober eller november det året det søkes om barnehageplass, har rett til å få plass i barnehage innen utgangen av måneden barnet fyller ett år i samsvar med barnehageloven.

Barna har rett til å beholde plassen fram til de begynner på skolen.

Averøy kommune er barnehagemyndighet. Det er kommunen som godkjenner barnehager, gjennomfører tilsyn i alle barnehager og samordner barnehageopptaket. Samordning av opptaket vil blant annet si at kommunen tar i mot alle søknader om barnehageplass.

Rett til individuell tilrettelegging

Har barnet ditt nedsatt funksjonsevne? I så fall kan barnet ditt ha rett til individuell tilrettelegging i barnehagen. Ta kontakt med barnehagen barnet ditt går i for ytterligere informasjon.

Kontaktinformasjon

Astri C. Bævre Istad
Serviceleder
E-post
Telefon 975 31 412
Erik Næss
Fagsjef oppvekst
E-post
Telefon 936 23 569

Åpningstider

Servicekontoret:
15.09 - 14.05: Fra kl. 08:00 - 16:00
15.05 - 14.09: Fra kl. 08:00 - 15:00

Adresse

Postboks 152
6538 Averøy

E-post: post@averoy.kommune.no

Besøksadresse:
Kommunehuset
Bruvollveien 4
6530 Averøy