Søke eller bytte barnehageplass

Hovedopptaket til nytt barnehageår skjer hvert år i mars. Fra høsten 2018 er det 8 barnehager i kommunen, to kommunale og seks private. Barnehageåret 2017/2018 har om lag 310 barn plass i barnehage.

Barnehagens fane - Klikk for stort bildeBarnehagens fane Du må søke elektronisk

Søknad om ny plass i barnehagen skal være elektronisk.
Den som ønsker hjelp til utfylling, kan kontakte servicekontoret.

Overføring, endring og oppsigelse fylles ut på samme skjema.

For søknad, endring eller oppsigelse barnehageplass barnehageåret 2018/2019 benyttes følgende skjema:
Ny plass, endring/overføring og oppsigelse 2018/2019 

 

 

Rett til plass

Barn som fyller ett år innen utgangen av august det året det søkes barnehageplass, har rett til å få plass i barnehage i kommunen fra august.

Barn som fyller ett år i september, oktober eller november det året det søkes om barnehageplass, har rett til å få plass i barnehage innen utgangen av måneden barnet fyller ett år i samsvar med barnehageloven.

Barna har rett til å beholde plassen fram til de begynner på skolen.

Averøy kommune er barnehagemyndighet. Det er kommunen som godkjenner barnehager, gjennomfører tilsyn i alle barnehager og samordner barnehageopptaket. Samordning av opptaket vil blant annet si at kommunen tar i mot alle søknader om barnehageplass.

Kontaktinformasjon

Astri C. Bævre Istad
Serviceleder
E-post
Telefon 71 51 35 22
Erik Næss
Fagsjef oppvekst
E-post
Telefon 71 51 35 03

Åpningstider

15.09 - 14.05: Fra kl. 08:00 - 16:00
15.05 - 14.09: Fra kl. 08:00 - 15:00

Adresse

Postboks 152
6538 Averøy

E-post: post@averoy.kommune.no

Besøksadresse:
Kommunehuset
Bruvollveien 4
6530 Averøy