Barnehagerute (ferie, fri- og planleggingsdager)

Kommunen vedtar hvert år en barnehagerute (ferie, fridager og planleggingsdager) for de kommunale barnehagene. Private barnehager kan ha en annen barnehagerute.

Barnehagerute 2024

Barnehagerute 2024
Måned Aktivitet Dato
Januar Barna begynner Tirsdag 2. januar
Mars Barnehagen har stengt i påskeuken 25. mars – 1. april
April Første barnehagedag etter påske 02.apr
Mai Planleggingsdag for personalet 10.mai
Juli Siste barnehagedag for barnehager med sommerstenging 05.jul
Kårvåg- og Bremsnes barnehage har et felles sommertilbud i uke 28, 29, 30 og 31
August Første dag etter sommerstenging 05.aug
August Siste barnehagedag for barna 13.aug
August Planleggingsdag for personalet 14.aug

En planleggingsdag fastsettes av den enkelte barnehage. Foresatte får melding om denne minimum to måneder før gjennomføring.

Artikkelliste