Barnehagerute

Kommunen vedtar hvert år en barnehagerute (ferie, fridager og planleggingsdager) for de kommunale barnehagene. Private barnehager kan ha en annen barnehagerute.

Barnehagerute 2022-2023

  

2022

August

Planlegging for personalet

Planlegging for personalet

Barna begynner

Torsdag 18.

Fredag 19.

Mandag 22.

Oktober

 

Planlegging for personalet

 

Fredag 14.oktober

Desember

Siste dag før jul

I romjula er barnehagen åpen

tirsdag 27. onsdag 28. og torsdag29. fredag 30. desember

Torsdag 23. desember

 

 

2023

Januar

Barna begynner

 2.januar

April

Barnehagen har vanlig åpningstid i påskeuka

Onsdag før påske åpent til kl.12.00

Mandag 3.

Tirsdag 4.

Onsdag.5

Mai

Planleggingsdag for personalet

Fredag 19.mai

Juni

Siste barnehagedag for barnehager med sommerstenging

 

Fredag 30.juni

Juli

Kårvåg og Bremsnes barnehage har et felles sommertilbud i uke 27,28,29 og 30.

Første dag etter sommerstenging

 

 

 

Mandag 31.juli

August

Siste barnehagedag før nytt barnehageår

16.august

 

En planleggingsdag fastsettes av den enkelte barnehage. Foresatte får melding om denne minimum to måneder før gjennomføring.

Kontaktinformasjon

Erik Næss
Fagsjef oppvekst
E-post
Telefon 936 23 569