Barnehagerute

Kommunen vedtar hvert år en barnehagerute (ferie, fridager og planleggingsdager) for de kommunale barnehagene. Private barnehager kan ha en annen barnehagerute.

Barnehagerute 2019-2020

2019

August

Planlegging for personalet

Planlegging for personalet

Barna begynner

Torsdag 15.

Fredag 16.

Mandag 19.

Oktober

Planlegging for personalet

 

 

Fredag 11.oktober

Desember

Siste dag før jul

I romjula er barnehagen åpen

Fredag 27. og mandag 30.

Julaften/nyttårsaften er barnehagen stengt for barna

 

Mandag 23. desember

 

 

Tirsdag 24.desember

Tirsdag 31.desember

2020

Januar

Barna begynner

Torsdag 2.januar

April

Barnehagen har vanlig åpningstid i påskeuka

Onsdag før påske åpent 08.00-12.00

Første barnehagedag etter påske

 

 

 

Tirsdag 14.april

Mai

Planleggingsdag for personalet

Fredag 22.mai

Juni

Siste barnehagedag for barnehager med sommerstenging

 

Fredag 26.juni

August

Siste barnehagedag før nytt barnehageår

12.august

 

En planleggingsdag fastsettes av den enkelte barnehage. Foresatte får melding om denne minimum to måneder før gjennomføring.

Kontaktinformasjon

Erik Næss
Fagsjef oppvekst
E-post
Telefon 71 51 35 03