Barnehagerute (ferie, fri- og planleggingsdager)

Kommunen vedtar hvert år en barnehagerute (ferie, fridager og planleggingsdager) for de kommunale barnehagene. Private barnehager kan ha en annen barnehagerute.

Barnehagerute 2023

 

Måned

Aktivitet

Dato

Januar

Barna begynner

 2.januar

April

Barnehagene holder stengt i påskeuken. Første dag etter påske; tirsdag 11. april.

(Endret ved kommunestyrevedtak sak 63/22

Mandag 3. (stengt)

Tirsdag 4. (stengt)

Onsdag 5. (stengt)

Mai

Planleggingsdag for personalet

Fredag 19.mai

Juni

Siste barnehagedag for barnehager med sommerstenging

 

Fredag 30.juni

Juli

Kårvåg og Bremsnes barnehage har et felles sommertilbud i uke 27,28,29 og 30.

Første dag etter sommerstenging

 

 

 

Mandag 31.juli

August

Siste barnehagedag før nytt barnehageår

16.august

August

Planlegging for personalet

Barna begynner

17. – 18. august

21. august

Desember

Siste dag før jul

22. desember

Desember

I romjulen holdes barnehagen stengt

25. desember – 1. januar

 

Barnehagerute 2024

Måned

Aktivitet

Dato

Januar

Barna begynner

Tirsdag 2. januar

Mars

Barnehagen har stengt i påskeuken

25. mars – 1. april

April

Første barnehagedag etter påske

2. april

Mai

Planleggingsdag for personalet

10. mai

Juni

Siste barnehagedag for barnehager med sommerstenging

28. juni

Juli

Siste barnehagedag for barnehager med sommerstenging

Kårvåg- og Bremsnes barnehage har et felles sommertilbud i uke 28, 29, 30 og 31

5. juli

August

Første dag etter sommerstenging

5. august

August

Siste barnehagedag for barna

13. august

August

Planleggingsdag for personalet

14. august

En planleggingsdag fastsettes av den enkelte barnehage. Foresatte får melding om denne minimum to måneder før gjennomføring.

Artikkelliste