Barnehagerute

Kommunen vedtar hvert år en barnehagerute (ferie, fridager og planleggingsdager) for de kommunale barnehagene. Private barnehager kan ha en annen barnehagerute.

Barnehagerute 2021-2022

  

 

 

 

 

En planleggingsdag fastsettes av den enkelte barnehage. Foresatte får melding om denne minimum to måneder før gjennomføring.

Kontaktinformasjon

Erik Næss
Fagsjef oppvekst
E-post
Telefon 936 23 569