Pris og betaling

Betalingssatser for barnehageplass i Averøy 2024 ser du i tabellen under.

Betalingssatser barnehager 2024

Betalingssatser barnehager 2024
Tilbud Pris per måned Kost per måned
5 dager 3000 460
4 dager 2800 375
3 dager 2250 305
2 dager 1550 200
Enkeltdager inkludert kost 390 kroner per dag


Manglende betaling for barnehageplass i kommunale barnehager


Kommunen opplever at noen foresatte er på etterskudd med betaling av regninger for barnehageplass.

Vedtektene for de kommunale barnehagene har slike bestemmelser om manglende betaling:

"Rådmannen kan si opp barnehageplassen dersom de foresatte unnlater å betale i mer enn 2 måneder. Alle barnehageregninger må være oppgjort før et nytt barn i familien kan tildeles barnehageplass".

Når kommunen registrerer at det ikke er betalt for barnehageplass i mer enn 2 måneder, vil enhetsleder sende vedtak om oppsigelse av plassen.

Les mer om:
 

Artikkelliste