Pris og betaling

Betalingssatser for barnehageplass i Averøy 2023 ser du i tabellen under.

Betalingssatser barnehager 2023

Betalingssatser barnehager 2023
Tilbud Pris per måned Kost per måned
5 dager 3000 440
4 dager 2800 360
3 dager 2250 290
2 dager 1550 190
Enkeltdager inkludert kost 390 kroner per dag

Betalingssatser barnehager 2023

Betalingssatser barnehager 2023

Betalingssatser barnehager 2023
Tilbud Pris per måned Kost per måned
5 dager 3000 440
4 dager 2800 360
3 dager 2250 290
2 dager 1550 190
Enkeltdager inkludert kost 390 kroner per dag

Betalingssatser barnehager 2023

Betalingssatser barnehager 2023

Betalingssatser barnehager 2023
Tilbud Pris per måned Kost per måned
5 dager 3000 440
4 dager 2800 360
3 dager 2250 290
2 dager 1550 190
Enkeltdager inkludert kost 390 kroner per dag

Betalingssatser barnehager 2023

Betalingssatser barnehager 2023

Betalingssatser barnehager 2023
Tilbud Pris per måned Kost per måned
5 dager 3000 440
4 dager 2800 360
3 dager 2250 290
2 dager 1550 190
Enkeltdager inkludert kost 390 kroner per dag


Manglende betaling for barnehageplass i kommunale barnehager


Kommunen opplever at noen foresatte er på etterskudd med betaling av regninger for barnehageplass.

Vedtektene for de kommunale barnehagene har slike bestemmelser om manglende betaling:

"Rådmannen kan si opp barnehageplassen dersom de foresatte unnlater å betale i mer enn 2 måneder. Alle barnehageregninger må være oppgjort før et nytt barn i familien kan tildeles barnehageplass".

Når kommunen registrerer at det ikke er betalt for barnehageplass i mer enn 2 måneder, vil enhetsleder sende vedtak om oppsigelse av plassen.

Les mer om:
 

Priser barnehage

Søskenmoderasjon

Det innvilges søskenmoderasjon tilsvarende 30 % for barn nummer 2.

For søsken nummer 3 eller flere, gis det 50 % moderasjon.

Redusert foreldrebetaling

Ingen skal måtte betale mer enn 6% av husholdningens samlede inntekt på en barnehageplass. For å få redusert foreldrebetaling på grunn av lav inntekt må du hvert barnehageår sende inn søknad.

Gyldighet av vedtak

Vedtak om redusert foreldrebetaling gjelder fra den første hele måneden etter at kommunen mottar søknaden din, og for det aktuelle barnehageåret. Du må altså sende ny søknad hvert år.

 

Priser barnehage

Priser barnehage

Søskenmoderasjon

Det innvilges søskenmoderasjon tilsvarende 30 % for barn nummer 2.

For søsken nummer 3 eller flere, gis det 50 % moderasjon.

Redusert foreldrebetaling

Ingen skal måtte betale mer enn 6% av husholdningens samlede inntekt på en barnehageplass. For å få redusert foreldrebetaling på grunn av lav inntekt må du hvert barnehageår sende inn søknad.

Gyldighet av vedtak

Vedtak om redusert foreldrebetaling gjelder fra den første hele måneden etter at kommunen mottar søknaden din, og for det aktuelle barnehageåret. Du må altså sende ny søknad hvert år.

 

Priser barnehage

Priser barnehage

Søskenmoderasjon

Det innvilges søskenmoderasjon tilsvarende 30 % for barn nummer 2.

For søsken nummer 3 eller flere, gis det 50 % moderasjon.

Redusert foreldrebetaling

Ingen skal måtte betale mer enn 6% av husholdningens samlede inntekt på en barnehageplass. For å få redusert foreldrebetaling på grunn av lav inntekt må du hvert barnehageår sende inn søknad.

Gyldighet av vedtak

Vedtak om redusert foreldrebetaling gjelder fra den første hele måneden etter at kommunen mottar søknaden din, og for det aktuelle barnehageåret. Du må altså sende ny søknad hvert år.

 

Priser barnehage

Priser barnehage

Søskenmoderasjon

Det innvilges søskenmoderasjon tilsvarende 30 % for barn nummer 2.

For søsken nummer 3 eller flere, gis det 50 % moderasjon.

Redusert foreldrebetaling

Ingen skal måtte betale mer enn 6% av husholdningens samlede inntekt på en barnehageplass. For å få redusert foreldrebetaling på grunn av lav inntekt må du hvert barnehageår sende inn søknad.

Gyldighet av vedtak

Vedtak om redusert foreldrebetaling gjelder fra den første hele måneden etter at kommunen mottar søknaden din, og for det aktuelle barnehageåret. Du må altså sende ny søknad hvert år.

 

Kontaktinformasjon

Astri C. Bævre Istad
Serviceleder
E-post
Telefon +47 97 53 14 12