Pris og betaling

Betalingssatser for barnehageplass i Averøy 2019 ser du i tabellen under.

Betalingssatser barnehager 2019
Tilbud Pris pr. måned Kost pr. måned
5 dager 2990 (3040 etter 1.8.19) 375
4 dager 2650 310
3 dager 2120 240
2 dager 1460 165


Manglende betaling for barnehageplass i kommunale barnehager


Kommunen opplever at noen foresatte er på etterskudd med betaling av regninger for barnehageplass.

Vedtektene for de kommunale barnehagene har slike bestemmelser om manglende betaling:

"Rådmannen kan si opp barnehageplassen dersom de foresatte unnlater å betale i mer enn 2 måneder. Alle barnehageregninger må være oppgjort før et nytt barn i familien kan tildeles barnehageplass".

Når kommunen registrerer at det ikke er betalt for barnehageplass i mer enn 2 måneder, vil enhetsleder sende vedtak om oppsigelse av plassen.

Kontaktinformasjon

Astri C. Bævre Istad
Serviceleder
E-post
Telefon 71 51 35 22