Pris og betaling

Betalingssatser for barnehageplass i Averøy 2022 ser du i tabellen under.

Betalingssatser barnehager 2022
Tilbud Pris pr. måned Kost pr. måned
5 dager 3315 (3050 fra 1. august) 410
4 dager 2900 340
3 dager 2320 270
2 dager 1590 180
Enkeltdager inkludert kost 390 kr/dag


Manglende betaling for barnehageplass i kommunale barnehager


Kommunen opplever at noen foresatte er på etterskudd med betaling av regninger for barnehageplass.

Vedtektene for de kommunale barnehagene har slike bestemmelser om manglende betaling:

"Rådmannen kan si opp barnehageplassen dersom de foresatte unnlater å betale i mer enn 2 måneder. Alle barnehageregninger må være oppgjort før et nytt barn i familien kan tildeles barnehageplass".

Når kommunen registrerer at det ikke er betalt for barnehageplass i mer enn 2 måneder, vil enhetsleder sende vedtak om oppsigelse av plassen.

Les mer om:

Søskenmoderasjon

Det innvilges søskenmoderasjon tilsvarende 30 % for barn nummer 2.

For søsken nummer 3 eller flere, gis det 50 % moderasjon.

Redusert foreldrebetaling

Ingen skal måtte betale mer enn 6% av husholdningens samlede inntekt på en barnehageplass. For å få redusert foreldrebetaling på grunn av lav inntekt må du hvert barnehageår sende inn søknad.

Gyldighet av vedtak

Vedtak om redusert foreldrebetaling gjelder fra den første hele måneden etter at kommunen mottar søknaden din, og for det aktuelle barnehageåret. Du må altså sende ny søknad hvert år.

 

Kontaktinformasjon

Astri C. Bævre Istad
Serviceleder
E-post
Telefon 975 31 412