Pris og betaling

Betalingssatser for barnehageplass i Averøy 2022 ser du i tabellen under.

Betalingssatser barnehager 2022
Tilbud Pris pr. måned Kost pr. måned
5 dager 3315 410
4 dager 2900 340
3 dager 2320 270
2 dager 1590 180
Enkeltdager inkludert kost 390 kr/dag


Manglende betaling for barnehageplass i kommunale barnehager


Kommunen opplever at noen foresatte er på etterskudd med betaling av regninger for barnehageplass.

Vedtektene for de kommunale barnehagene har slike bestemmelser om manglende betaling:

"Rådmannen kan si opp barnehageplassen dersom de foresatte unnlater å betale i mer enn 2 måneder. Alle barnehageregninger må være oppgjort før et nytt barn i familien kan tildeles barnehageplass".

Når kommunen registrerer at det ikke er betalt for barnehageplass i mer enn 2 måneder, vil enhetsleder sende vedtak om oppsigelse av plassen.

Kontaktinformasjon

Astri C. Bævre Istad
Serviceleder
E-post
Telefon 975 31 412