Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid

Det er to moderasjonsordninger for familier eller husholdninger med lav inntekt. Det må søkes for hvert barnehageår. Familier som har vedtak som gjelder for barnehageåret 2020/2021, må søke på nytt for barnehageåret 2021/2022.

Nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetalingen


Hvis maksprisen er høyere enn 6 prosent av den samlede inntekten til husholdningen, skal du ha en redusert pris.

Ordningen går ut på at ingen skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin til en barnehageplass. Fra januar 2022 gjelder denne ordningen for husholdninger med en samlet inntekt som er lavere enn 607 750 kroner pr. år.

Dette gjelder både kommunale og private barnehager. Kommunen har ansvaret.

Gratis kjernetid for 2-, 3-, 4- og 5 åringer


I tillegg har noen rett på 20 timer gratis i barnehagen per uke. Dette kalles gratis kjernetid. Har dere heltidsplass, må dere betale for opphold utover de 20 timene. 

Disse barna kan etter søknad få gratis kjernetid fra august 2021:

  • Barn født i 2016, 2017, 2018 og 2019 fra familier med en samlet årsinntekt under 583 650 kroner. 

Inntekter:


Foreldrebetalingen skal beregnes ut fra husholdningens samlede skattepliktige kapital- og personinntekt.
Som husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Som samboere regnes to ugifte personer over 18 år som bor sammen, og som har bodd sammen i et ekteskapslignende forhold i minst 12 av de siste 18 månedene, eller har felles barn. Bor et barn fast hos begge foreldrene, skal foreldrebetalingen beregnes ut fra inntekten i husholdningen der barnet er folkeregistrert.

Dokumentasjon:


Selvangivelse skal legges ved søknaden som dokumentasjon. Søker kan legge frem annen dokumentasjon for inntekt, eller søke underveis i året dersom det er en vesentlig og varig endring i inntekten til husholdningen. Dokumentasjon for inntekt som ikke kommer frem av selvangivelsen, må legges ved søknaden.


Slik søker du:


Søknad vedlagt dokumentasjon sendes inn via elektronisk skjema:

Søknadsskjema redusert foreldrebetaling

 

 

Kontaktinformasjon

Erik Næss
Fagsjef oppvekst
E-post
Telefon 936 23 569
Astri C. Bævre Istad
Serviceleder
E-post
Telefon 975 31 412

Åpningstider

Servicekontoret:
15.09 - 14.05: Fra kl. 08:00 - 16:00
15.05 - 14.09: Fra kl. 08:00 - 15:00