Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid

Ingen familier skal betale mer enn seks prosent av den totale årsinntekten sin for barnehageplass. 
Søknadsfrist er 8. juli om du vil ha søknaden behandlet til barnehagestart barnehageåret 2024/2025.

Redusert pris for barnehageplass

Makspris for en barnehageplass er 1500 kroner fra 1. august 2024. 
Dersom familien samlet tjener 275 000 kroner eller mindre i året, har dere krav på rabatt. Dette tilbudet kalles redusert foreldrebetaling. 

Dette gjelder både kommunale og private barnehager. Kommunen har ansvaret.

Har du flere barn i barnehage, får du søskenrabatt. Du trenger ikke å søke om å få søskenrabatt.

Gratis kjernetid 

I tillegg har noen rett på 20 timer gratis i barnehagen per uke. Dette kalles gratis kjernetid. Har dere heltidsplass, må dere betale for opphold utover de 20 timene. 

Disse barna kan etter søknad få gratis kjernetid fra august 2024:

  • Barn født i 2019, 2020, 2021 og 2022 (2 - 5 år) fra familier med en samlet årsinntekt på under 642 700 kroner.  

Slik søker du

Søknadsfrist er 8. juli om du vil ha søknaden behandlet til barnehagestart.

Søknader som kommer inn etter fristen blir behandlet fortløpende, og vedtak om redusert foreldrebetaling er gyldig fra den første hele måneden etter at kommunen mottar søknaden, og gjelder for ett barnehageår.

Søknad vedlagt dokumentasjon sendes inn via elektronisk skjema eller foresattportalen.

foresattportalen

Søknadsskjema redusert foreldrebetaling

Inntekter

Foreldrebetalingen skal beregnes ut fra husholdningens samlede skattepliktige kapital- og personinntekt.
Som husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Som samboere regnes to ugifte personer over 18 år som bor sammen, og som har bodd sammen i et ekteskapslignende forhold i minst 12 av de siste 18 månedene, eller har felles barn. Bor et barn fast hos begge foreldrene, skal foreldrebetalingen beregnes ut fra inntekten i husholdningen der barnet er folkeregistrert.

Dokumentasjon

Skattemelding skal legges ved søknaden som dokumentasjon. Søker kan legge frem annen dokumentasjon på inntekt, eller søke underveis i året dersom det er en vesentlig og varig endring i inntekten til husholdningen. Dokumentasjon på inntekt som ikke kommer frem av selvangivelsen, må legges ved søknaden.

Varighet

Vedtak om redusert foreldrebetaling er gyldig fra den første hele måneden etter at kommunen mottar søknaden din, og er gyldig ut barnehageåret. Du må sende ny søknad hvert år.

Du kan søke underveis i barnehageåret hvis det er vesentlig og varig endring i inntekten. Det kan være at inntekten går kraftig ned på grunn for eksempel arbeidsledighet, samlivsbrudd eller dødsfall.

Lover

Forskrift om foreldrebetaling i barnehage

Artikkelliste