Klage barnehage

Er du misfornøyd med forhold i barnehagen må du ta det opp med barnehagens ledelse. Det er barnehagens ledelse som er ansvarlig for tilbudet, og som skal samarbeide med alle foreldre.

Dersom du ønsker å gå videre med din klage eller bekymring, kan du ta kontakt med fagsjef oppvekst Erik Næss.

Statsforvalteren i Møre og Romsdal er siste klageinstans.