Klage barnehage

Er du misfornøyd med forhold i barnehagen må du ta det opp med barnehagens ledelse. Det er barnehagens ledelse som er ansvarlig for tilbudet, og som skal samarbeide med alle foreldre.

Dersom du ønsker å gå videre med din klage eller bekymring, kan du ta kontakt med fagsjef oppvekst Erik Næss.

Statsforvalteren i Møre og Romsdal er siste klageinstans.

Kontaktinformasjon

Erik Næss
Fagsjef oppvekst
E-post
Telefon +47 93 62 35 69

Adresse

Postboks 152
6538 Averøy

E-post: post@averoy.kommune.no

Besøksadresse:
Kommunehuset
Bruvollveien 4
6530 Averøy