Oppsigelse og betalingsfritak

Har du kommunal barnehageplass må du sende skriftlig oppsigelse hvis du ønsker å si opp plassen, eller du flytter fra kommunen.

Gjensidig oppsigelsestid av barnehageplass i kommunale barnehager er 2 måneder regnet fra den 1. i måneden etter at oppsigelsen er mottatt. Registrer oppsigelsen på foresattportalen

Dersom plass sies opp etter 1. mai må det betales ut barnehageåret uavhengig av sluttdato.

Fravær fører vanligvis ikke til reduksjon i oppholdsbetalingen. Ved sykefravær ut over to uker kan det søkes om betalingsfritak. Betalingsfritaket gjelder etter to uker. Fraværet må være dokumentert.

Kontaktinformasjon

Erik Næss
Fagsjef oppvekst
E-post
Telefon 93 62 35 69
Astri C. Bævre Istad
Serviceleder
E-post
Telefon 97 53 14 12