Oppsigelse og betalingsfritak

Har du kommunal barnehageplass må du sende skriftlig oppsigelse hvis du ønsker å si opp plassen, eller du flytter fra kommunen.

Gjensidig oppsigelsestid av barnehageplass i kommunale barnehager er 2 måneder regnet fra den 1. i måneden etter at oppsigelsen er mottatt. Pr. dato har vi ikke skjema på oppsigelse. Send oppsigelse på mail til post@averoy.kommune.no
Dersom plass sies opp etter 1. mai må det betales ut barnehageåret uavhengig av sluttdato.

Fravær fører vanligvis ikke til reduksjon i oppholdsbetalingen. Ved sykefravær ut over to uker kan det søkes om betalingsfritak. Betalingsfritaket gjelder etter to uker. Fraværet må være dokumentert.

Kontaktinformasjon

Erik Næss
Fagsjef oppvekst
E-post
Telefon 936 23 569
Astri C. Bævre Istad
Serviceleder
E-post
Telefon 975 31 412