Søkerveiledning easycruit

Alle som søker stilling må opprette ny bruker. Dette gjelder selv om du tidligere har søkt stilling hos oss og allerede har opprettet bruker i Visma.

Dersom du har opprettet bruker etter 24.06.2019, logger du deg inn med brukernavn og passord.

Glemt passord?

Dersom du ikke mottar epost med passord, sjekk om eposten ligger i søppelpost.

Utfylling av søknadskjema:

Alle felter med rød stjerne må fylles ut for å gå videre i prosessen og sende inn søknad.

Alle som har sendt inn søknad vil motta en bekreftelse på oppgitt epostadresse.

CV, godkjente vitnemål og attester kan legges ved søknaden.

Har du spørsmål om søknadsprosessen, kan du ta kontakt med Lønn- og personalavdelingen eller servicekontoret, telefon 71 51 35 00.

Offentliggjøring av søkere

Averøy kommune praktiserer meroffentlighet ved tilsettinger. Det betyr at du som søker må begrunne spesielt om du ønsker at din søknad skal unntas offentlighet. Begrunnelsen vurderes i forhold til reglene i Offentleglova på lovdata.no
Dersom det etter kommunens vurdering ikke foreligger noen spesiell/særskilt grunn, blir søker varslet om at søknaden offentliggjøres.