Demenskoordinatoren fra innersiå

Edith Aae Haga (46) er kommunens nye demenskoordinator. Hun er spesialsykepleier innen geriatri og skal sørge for oversikt, samarbeid og koordinering rundt personer med kognitiv svikt, deres pårørende og de kommunale tjenestene. 

Stimuleringstilskudd til veterinærdekning

Kommunene i Møre og Romsdal kan nå søke Landbruksdirektoratet om stimuleringstilskudd til veterinærdekning. Formålet med stimuleringstilskuddet er å medvirke til å sikre tilfredsstillende tilgang på tjenester fra dyrehelsepersonell i næringssvake områder og er viktig for å medvirke til veterinærtjenester på dagtid.

Ny barneskole - Betonmast vant pris- og designkonkurransen

Averøy kommune har kåret Betonmast Røsand AS som vinner av pris- og designkonkurransen for den nye barneskolen i kommunen. Vinnerforslaget har fått arbeidstittelen "Skatteøyene".

Forebygging og rusomsorg

I forbindelse med flere medieoppslag, både nasjonalt og lokalt, er etterspurt mer informasjon om hvordan kommunen jobber forebyggende, om politirådet og hvordan man kan få hjelp. 

Skatteetaten overtar skatteoppkreveroppgavene

Fra 1. november 2020 overtar Skatteetaten ansvaret for skatteoppkreveroppgavene fra kommunene. Etter denne datoen er det ikke lenger skatteoppkrever (kemner) i kommunen.

Ungdomsråd med stort engasjement

Nyvalgt ungdomsråd for "sesongen" 2020/2021 er valgt, og har allerede gjennomført sitt første møte. Der ble de enige om at de ønsker å invitere seg selv til kommunestyremøte 26.oktober. Da ønsker de å presentere seg selv og snakke om saker de engasjerer seg for, spesielt i forkant av budsjettrunden som kommer nå i høst. 

Ny krisepakke for frivilligheten

En ny koronakrisepakke for frivillige lag og organisasjoner er klar. Formålet med ordningen er å kompensere frivillige organisasjoner som har betydelig inntektstap fra arrangementer eller annen spesifisert aktivitet, som følge av pålegg eller råd gitt av staten i forbindelse med COVID-19-utbruddet.

Omsorgssenteret i Ingeborg Strøms vei har byttet navn til Ladevangen omsorgssenter

Omsorgsboligene (boliger for personer med kognitiv svikt) i Ingeborg Strøms vei 7 har byttet navn til Ladevangen omsorgssenter. Dette gjør vi for å unngå forvekslinger for nødetatene og ved vareleveranser.

Har opprettet telefondagsenter

Dagsenteret har også en annerledes hverdag nå. Aktivitørene Åse Sørngård og Siv Mork savner brukerne og hverdagen, men kreative som de er, så har de opprettet et nytt tilbud - Averøy telefondagsenter. De ringer hjem til brukerne og slår av en prat. Hyggelige samtaler, sier de.

Du kan snakke med fastlegen din på nett

Averøy legesenter har lagt til rette for konsultasjoner på video. Det er viktig å fortsatt ta kontakt med fastlegen din, presiserer fastlege Angelika Helbig.