Begrenset kapasitet på byggesaksbehandling

Det blir begrenset kapasitet på byggesak neste uke (uke 26) pga innføring av nytt datasystem. Hvis publikum ønsker kontakt kan de henvende seg til oss på telefon og mail.

Valglister kommunestyrevalget

Sju partier stiller liste til kommunestyrevalget 2019 i Averøy.  Valglistene ble godkjent av valgstyret 28. mai 2019.

Fakturautsendelser fra Averøy kommune

I utgangspunktet distribuerer Averøy kommune sine fakturaer til innbyggerne/tjenestemottakerne på papir pr post. Imidlertid tilbyr vi også andre måter å motta fakturaer på. Alternativene er:

Misbruk av hytterenovasjon

Hytterenovasjonscontainerne er kun for vanlig husholdningsavfall (kjøkkenavfall) fra hytter og fritidsbebyggelse. Farlig avfall, EE-avfall, byggeavfall ol. skal leveres på miljøstasjonen .

Vil du rydde strender i Averøy?

"Hold Midt-Norge rent" fellesskapet fortsetter også i år med strandrydding. Vi er straks klar for årets ryddeaksjon. Vi oppfordrer alle til å være med å rydde, så skal vi prøve å gjøre det så enkelt som mulig for dere underveis.

Støtte til fjerning av oljefyr og oljetank

Få 10 000 kroner i støtte når du fjerner oljefyr og oljetank samtidig som du legger om til en varmeløsning vi støtter. Støtten avvikles når forbudet trer i kraft i 2020.

Publikumsbading - svømmehallen

Publikumsbading i svømmehallen er dessverre avlyst 4. januar; svømmehallen åpner igjen 11. januar.

Egenberedskap

Denne uken sender DSB ut en brosjyre med egenberedskapsråd til alle landets husstander. Brosjyren inneholder konkrete forslag til hva du bør ha i hus, hvis noe skulle skje med kritiske samfunnsfunksjoner som strøm, mobilnett, internett, transport, vann og avløp. Rådene som gis, har vært ute på bred høring og er forankret hos over 40 ulike myndigheter.

Nordmøre og Romsdal barnevernvakt starter opp 1. desember

Fra Lørdag 01.12.18 får barn og unge i 9 kommuner i Nordmøre og Romsdal for første gang tilgjengelig barnevernvakt. 9 faste ansatte skal ivareta tilbudet i Barnevernvakta. Alle ansatte i barnevernvakta har bred erfaring fra barnevernsarbeid og kommer fra ulike kommuner i Nordmøre og Romsdal.      

Enerettstildeling til Nordmøre interkommunale renovasjonsselskap IKS (NIR)

Kommunestyret i Averøy har 5. november i sak 55/2018 vedtatt å tildele NIR enerett for innsamling og behandling av det avfall som kommunen er lovpålagt å håndtere, og for innsamling og behandling av slam fra slamavskillere og tette tanker, jfr. anskaffelsesforskriften § 2- 3. Tjenestene skal kompenseres ut fra selvkostprinsippet, jfr. forurensingsloven § 34. Eneretten gjelder så lenge kommunen er eier i NIR.