Foreninger og private oppfordres til å rydde strender. Kampanjeperioden er 1. mai - 20.juni 2018, men rydding kan pågå hele året!

Flyktningetjenesten i Averøy inviterer til Internasjonal lunsj i kantina på kommunehuset lørdag 21. april kl. 13.00 - 15.00

Onsdag 25. april arrangerer Kristiansund og Nordmøre næringsråd (KNN) kurs i styrekompetanse. Kurset gir god kunnskap om styret sin rolle, og hvordan det kan bli en viktig ressurs i utvikling av din bedrift.

 

 

Innen 1. juli 2018 skal alle vannforsyningssystem være registrert hos Mattilsynet. Dette gjelder også de som er små, for eksempel en brønn som forsyner to hus med drikkevann. Mer informasjon, og lenke til registreringsskjemaet, finnes på mattilsynet.no.

Samferdselsavdelingen i fylkeskommunen arbeider med kollektivtilbudene i Averøy og Kristiansund, og ønsker i den forbindelse å kartlegge bruken og behovet for kollektivtrafikken. De har derfor lagt ut to spørreundersøkelser som er rettet mot de som reiser kollektivt i dag eller som reiser på andre måter.

Averøy kommune har tatt i bruk eDialog. Med den kan du trygt sende oss brev og dokumenter elektronisk selv om de er unntatt offentlighet.

Velferdsteknologi er et virkemiddel for å organisere og levere helse- og omsorgstjenester på nye måter. Bruk av velferdsteknologi kan gi mennesker mulighet til å mestre eget liv og helse, bidra til at flere kan bo lenger i eget hjem til tross for nedsatt funksjonsevne, og bidra til å forebygge eller utsette institusjonsinnleggelse. Averøy kommune bruker velferdsteknologi og er i ferd med å innføre stadig mer velferdsteknologi i helse – og omsorgstjenestene.

Hus og mynter

I Averøy er det eiendomsskatt både på bolig-, fritidsbolig- og næringseiendommer. Skatten for 2018 er skrevet ut med 7 promille for boliger, fritidsboliger, næringsbygg og verker og bruk.

Kunnskap om ungdoms hverdagsliv og folkehelsesituasjon er et viktig grunnlag for ungdomspolitikken i årene som kommer, og til å vurdere satsningsområder i det forebyggende ungdomsarbeidet i kommunen. I år gjennomføres undersøkelsen i uke 16, og det er ungdommene på ungdomsskolen som blir invitert til å svare.

Ved inngangen av 2018 var vi 5859 innbyggere i Averøy. Det betyr at vi fortsatt vokser, og nærmer oss målet i kommuneplanen med 5900 innbyggere i 2018. Vi har aldri før vært flere i kommunen vår. Til tross for fødselsunderskudd (flere døde enn fødte) økte vi folketallet med 5 personer i løpet av 4. kvartal 2017.