Averøy kommune har dessverre mangel på saksbehandlere innen byggesaker. Det betyr lengre behandlingstid på søknader og mindre tid til veiledning. Vi får nye byggesaksbehandlere på plass i løpet av 1. kvartal 2018. Etter en tid med opplæring av disse, regner vi med å være i normal drift igjen.

Averøy kommune tilbyr nå en stipendordning for sykepleierstudenter og nyutdannede sykepleiere.

Formannskapet gikk enstemmig inn for rådmannens forslag til budsjett 2018 og økonomiplan 2018 - 2021 på sitt møte tirsdag denne uken. Bygging av ny skole ved Rangøykrysset er den største oppgaven kommunen gir rom for i økonomiplanperioden. Det krever stram styring, budsjettdisiplin og gir ikke rom for andre "hjertesaker", sier ordføreren og resten av formannskapet. 

Velg eFaktura og/eller AvtaleGiro på for eksempelvis SFO, barnehage og kommunale avgifter, og få full kontroll over din regningsbetaling!

Averøy kommune deltar i en kampanje sammen med Sparebank1 Nordvest for å få flere til å bruke e-faktura eller AvtaleGiro. Inngår du avtale i perioden 1. desember 2017 - 28. februar 2018 er du med i trekningen på et gavekort på 3000 kroner. 

 Det blir anledning til å ta influensavaksine ved helsestasjonen torsdag 30. november fra kl. 13:00 - 15:00.

Pleie- og omsorgstjenestene i kommunen forbereder nå årets brukerundersøkelse, som blir gjennomført i perioden 13. - 24. november. 

Averøy ungdomsråd 2017/2018 hadde sitt første møte i går, og hadde en god arbeidsøkt med gjennomgang av rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan for perioden 2018 - 2021.

Averøy kommune vil i løpet av oktober og november skifte til ny type trygghetsalarmer.

Kommunestyret vedtok den 15.12.2016 at rådmannen skulle utrede en sak der kommunen setter leiepris for kommunale idrettsanlegg til kr. 0, for aktivitet for barn og unge opp til 18 år. Dette ble gjort og er senere behandlet en rekke ganger i ulike politiske utvalg

Logo for Dugnadsløftet

Takk til Gjensidige Forsikring Nordmøre og Romsdal som gjennom Dugnadsløftet har gitt oss støtte til prosjektet Bremsneshatten.