SMIL - tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket – nye retningslinjer og ny søknadsfrist

SMIL- midler er tilskudd som kan gis til foretak som vil gjennomføre miljøtiltak på en landbrukseiendom. I år har Averøy en ramme på 200 000 kroner til fordeling. Fristen for å søke om tilskudd er 1.mars.

Fv 247 Hagabrua, på strekningen Utheim - Bruhagen Vest

Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra 16.02.2018 kl 17:30 til 25.02 kl 18:00.

Bremsneshatten og parkering

Averøy kommune og beboerne i nærområdet ber alle som besøker Bremsneshatten og Bremsneshola om å parkere på parkeringsplassen ved Djupbukta. For de som skal besøke klatrefeltet kan parkeringsplass ved Bremsnes skole også benyttes.

Velg e-faktura eller Avtalegiro og gjør betalingen enklere!

Velg eFaktura eller AvtaleGiro på SFO, barnehage, kulturskole, og kommunale avgifter, for å enklere ha kontroll på betalingene.

Renovasjonskalender og plastsekker utlevert

Hentekalender for 1. halvår 2018 skal nå være kommet ut til alle husstander i Averøy. Kalenderen er lagt inn på siste side i informasjonsmagasinet iRETUR fra renovasjonsselskapet NIR.

Stenging og vedlikehold av Baebrua (Fv 247)

I forbindelse med vedlikeholdsarbeid blir Baebrua ved Myrsetveien 2 helt stengt for trafikk fra og med fredag 26. januar til og med mandag 19. februar. Omkjøring blir skiltet.

Vil besøke havbedrifter

Hvert år tømmer Nærings- og fiskeridepartementet lokalene, og alle 350 ansatte reiser ut i landet på bedriftsbesøk. I 2018 ønsker de å møte de som jobber med havet, og oppfordrer næringslivet (også i Averøy) til å sende en invitasjon. Frist 31. januar!

Oppfølging av brukerundersøkelsen i helse- og omsorgstjenestene

I november 2016 gjennomførte kommunen en brukerundersøkelse i utvalgte helse- og omsorgstjenester.  Alle som ble invitert til å svare får en tilbakemelding på resultatene fra ansvarlig enhet (sykehjem, hjemmetjeneste og botjeneste) i begynnelsen av februar. Her er en kort oppsummering av resultatene.

Bilder å betrakte

Bilder av kunstneren Bjarne Jensen kan nå taes i øyesyn i kantina på kommunehuset.

Pårørendeskole for demenssyke

Averøy kommune inviterer til kurs på nyåret for pårørende til personer med en demenssykdom. Målgruppen er ektefeller, barn, venner og andre med relasjon til den demenssyke.