Kurs i styrekompetanse

Onsdag 25. april arrangerer Kristiansund og Nordmøre næringsråd (KNN) kurs i styrekompetanse. Kurset gir god kunnskap om styret sin rolle, og hvordan det kan bli en viktig ressurs i utvikling av din bedrift.    

Deler du brønn med naboen? Nå skal alle små vannforsyningssystem registreres

Innen 1. juli 2018 skal alle vannforsyningssystem være registrert hos Mattilsynet. Dette gjelder også de som er små, for eksempel en brønn som forsyner to hus med drikkevann. Mer informasjon, og lenke til registreringsskjemaet, finnes på mattilsynet.no .

Spørreundersøkelse om reisevaner mellom Averøy og Kristiansund

Samferdselsavdelingen i fylkeskommunen arbeider med kollektivtilbudene i Averøy og Kristiansund, og ønsker i den forbindelse å kartlegge bruken og behovet for kollektivtrafikken. De har derfor lagt ut to spørreundersøkelser som er rettet mot de som reiser kollektivt i dag eller som reiser på andre måter.

Send oss brev og dokumenter som eDialog

Averøy kommune har tatt i bruk eDialog. Med den kan du trygt sende oss brev og dokumenter elektronisk selv om de er unntatt offentlighet.

Velferdsteknologi

Velferdsteknologi er et virkemiddel for å organisere og levere helse- og omsorgstjenester på nye måter. Bruk av velferdsteknologi kan gi mennesker mulighet til å mestre eget liv og helse, bidra til at flere kan bo lenger i eget hjem til tross for nedsatt funksjonsevne, og bidra til å forebygge eller utsette institusjonsinnleggelse. Averøy kommune bruker velferdsteknologi og er i ferd med å innføre stadig mer velferdsteknologi i helse – og omsorgstjenestene.

Eiendomsskatt 2018

I Averøy er det eiendomsskatt både på bolig-, fritidsbolig- og næringseiendommer. Skatten for 2018 er skrevet ut med 7 promille for boliger, fritidsboliger, næringsbygg og verker og bruk.

Ungdataundersøkelse 2018

Kunnskap om ungdoms hverdagsliv og folkehelsesituasjon er et viktig grunnlag for ungdomspolitikken i årene som kommer, og til å vurdere satsningsområder i det forebyggende ungdomsarbeidet i kommunen. I år gjennomføres undersøkelsen i uke 16, og det er ungdommene på ungdomsskolen som blir invitert til å svare.

Vi nærmer oss 5900 innbyggere

Ved inngangen av 2018 var vi 5859 innbyggere i Averøy. Det betyr at vi fortsatt vokser, og nærmer oss målet i kommuneplanen med 5900 innbyggere i 2018. Vi har aldri før vært flere i kommunen vår. Til tross for fødselsunderskudd (flere døde enn fødte) økte vi folketallet med 5 personer i løpet av 4. kvartal 2017.

SMIL - tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket – nye retningslinjer og ny søknadsfrist

SMIL- midler er tilskudd som kan gis til foretak som vil gjennomføre miljøtiltak på en landbrukseiendom. I år har Averøy en ramme på 200 000 kroner til fordeling. Fristen for å søke om tilskudd er 1.mars.

Fv 247 Hagabrua, på strekningen Utheim - Bruhagen Vest

Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra 16.02.2018 kl 17:30 til 25.02 kl 18:00.