Velg e-faktura og/eller AvtaleGiro og delta i konkurransen om et gavekort på 3000 kroner

Velg eFaktura og/eller AvtaleGiro på for eksempelvis SFO, barnehage og kommunale avgifter, og få full kontroll over din regningsbetaling! Averøy kommune deltar i en kampanje sammen med Sparebank1 Nordvest for å få flere til å bruke e-faktura eller AvtaleGiro. Inngår du avtale i perioden 1. desember 2017 - 28. februar 2018 er du med i trekningen på et gavekort på 3000 kroner. 

Hjelp oss å bli bedre!

Pleie- og omsorgstjenestene i kommunen forbereder nå årets brukerundersøkelse, som blir gjennomført i perioden 13. - 24. november. 

Tommel opp for Averøy ungdomsråd

Averøy ungdomsråd 2017/2018 hadde sitt første møte i går, og hadde en god arbeidsøkt med gjennomgang av rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan for perioden 2018 - 2021.

Info til alle som har trygghetsalarm

Averøy kommune vil i løpet av oktober og november skifte til ny type trygghetsalarmer.

Høring - gratis leie av kommunale idrettsanlegg for barn og unge i Averøy

Kommunestyret vedtok den 15.12.2016 at rådmannen skulle utrede en sak der kommunen setter leiepris for kommunale idrettsanlegg til kr. 0, for aktivitet for barn og unge opp til 18 år. Dette ble gjort og er senere behandlet en rekke ganger i ulike politiske utvalg

Takk for støtte

Takk til Gjensidige Forsikring Nordmøre og Romsdal som gjennom Dugnadsløftet har gitt oss støtte til prosjektet Bremsneshatten.

Styrker kompetansen om demenssykdommer og samhandling

Hjemmetjenesten hadde internundervisning i demenssykdommer tirsdag 21. september. Ansatte fra hjemmesykepleien, hjemmehjelpene og Averøy Omsorgssenter fikk et godt innblikk i de ulike demenstypene av dr Monika Ødegård og spesialsykepleier Tove Espvik fra geriatrisk poliklinikk ved sykehuset i Kristiansund.

Hurra for Livsgledesykehjemmet!

I går fikk Averøy sykehjem det endelige beviset på at de er et ekte livsgledesykehjem, og er dermed det første sykehjemmet i Møre og Romsdal som har fått denne utmerkelsen. 

Planlegger brukerundersøkelse for pleie- og omsorgstjenestene

Ledere innen pleie og omsorg i Averøy kommune forbereder nå årets brukerundersøkelse som blir gjennomført i perioden 13. - 24. november. 

Kurs om sorg og sorgprosesser

6. september arrangerte hjemmesykepleien fagdag om sorg med deltakere fra hjemmesykepleien, Averøy omsorgssenter og Averøy sykehjem. Ingrid Olavsdatter Nesland hadde 6 t foredrag om sorg og sorgprosesser. Dagen er en del av prosjektet «Sammen skaper vi en trygg og verdig avslutning på livet».