Søknad om barnehageplass - søknadsfrist 1. mars

Frist for å søke barnehageplass til hovedopptak er 1. mars. Tildelingene av plass vil skje i løpet av mars.

Søknad om ny plass i barnehagen skal være elektronisk. De som ønsker hjelp til utfylling, kan kontakte servicekontoret.

Her kan du søke om ny plass eller endring

Rett til plass

Barn som fyller ett år innen utgangen av august det året det søkes barnehageplass, har rett til å få plass i barnehage i kommunen fra august.

Barn som fyller ett år i september, oktober eller november det året det søkes om barnehageplass, har rett til å få plass i barnehage innen utgangen av måneden barnet fyller ett år i samsvar med barnehageloven.

Barna har rett til å beholde plassen fram til de begynner på skolen.

Averøy kommune er barnehagemyndighet. Det er kommunen som godkjenner barnehager, gjennomfører tilsyn i alle barnehager og samordner barnehageopptaket. Samordning av opptaket vil blant annet si at kommunen tar i mot alle søknader om barnehageplass.

Oversikt barnehager i Averøy

Kontaktinformasjon

Astri C. Bævre Istad
Serviceleder
E-post
Telefon 97 53 14 12