IKT-utvikling, drift og vedlikehold

Tjenesten har overordnet ansvar for kommunens IKT-infrastruktur og fagsystemer. IKT utfører daglig drift og utvikling av kommunens IT infrastruktur og kommunikasjonstjenester. Hovedoppdrag for tjenesten er å støtte opp om enhetenes bruk av IKT for at kommunens ansatte skal få bruke sin kjernekompetanse best mulig.