IKT-utvikling, drift og vedlikehold

Tjenesten har overordnet ansvar for kommunens IKT-infrastruktur og fagsystemer. IKT utfører daglig drift og utvikling av kommunens IT infrastruktur og kommunikasjonstjenester. Hovedoppdrag for tjenesten er å støtte opp om enhetenes bruk av IKT for at kommunens ansatte skal få bruke sin kjernekompetanse best mulig.

Åpningstider

Servicekontoret:
15.09 - 14.05: Fra kl. 08:00 - 16:00
15.05 - 14.09: Fra kl. 08:00 - 15:00

Sentralbord: 09:00 - 14:00
Resepsjon: 10:00 - 14:00

Adresse

Postboks 152
6538 Averøy

E-post: post@averoy.kommune.no

Besøksadresse:
Kommunehuset
Bruvollveien 4
6530 Averøy