Tildelingsenheten - søk på helse- og omsorgstjenster

Det er ett felles søknadskjema for helse- og omsorgstjenester.

Slik søker du helse- og omsorgstjenester

Beskriv hva du trenger hjelp til, så vurderer vi hvilken tjeneste som passer best for deg. Avhengig av informasjon i søknad, vil saksbehandler kunne ta kontakt med deg for videre saksgang. 

Det er den som trenger hjelp, eventuelt verge eller pårørende med fullmakt som digitalt signerer søknaden. Du kan få hjelp av helsepersonell eller andre til å fylle ut søknaden.
 

Hva må du gjøre før du søker?

  • Du må ha tilgang til ID-porten (BankID, BankID på mobil, Buypass, Commfides)
  • Om verge eller pårørende logger seg inn med ID-porten, må fullmakt legges ved.
  • Last ned og fyll ut fullmakt (PDF, 53 kB)
  • Fullmakten kan legges ved søknaden som PDF (eller ettersendes).

 

Gå til søknadsskjemaet

Dersom du har en eldre nettleser kan du oppleve at skjemaet ikke fungerer og ikke blir sendt inn til oss.
Du bør jevnlig oppdatere nettleseren for optimal brukeropplevelse.

Skjemaet støtter ikke bruk av Internet Explorer 11.

Se hvilken nettleser du har (whatismybrowser.com)
 

Alternativ søknad i papirversjon

Kontakt servicekontoret eller tildelingsenheten, så sender vi deg søknadsskjemaet.

Søknadsfrist

Det er ikke søknadsfrist, søknader behandles fortløpende.

Hva skjer videre?

Du vil motta bekreftelse på innsendt søknad.
Svar på søknad kommer innen 4 uker.
Hvis vi ikke klarer det, vil vi kontakte deg og fortelle hvor lang tid vi tror det vil ta.

For å forsikre oss om at du får det tilbudet som passer best for deg, kommer vi vanligvis på hjemmebesøk. Avtale om hjemmebesøk gjør vi med deg eller den du har gitt fullmakt.

Du kan få innvilget en eller flere helse- og omsorgstjenester. Når du søker helse- og omsorgstjenester er det tildelingsenheten i kommunen som behandler søknaden.

Koordinerende enhet

Hvis du har behov for koordinering av helse- og omsorgstjenester over lengre tid, kan du ha rett til å få utarbeidet Individuell plan (IP) eller få tildelt en koordinator.

Klage

Får du ikke tilbud om helse- og omsorgstjenester, vil vi gi deg en begrunnelse for dette.
I svaret får du også informasjon om hvordan du klager. Saksbehandleren din kan hjelpe deg med å klage.

Oversikt over tjenester:

- Kort- og langtidsopphold på sykehjem
- Hjemmesykepleie
- Psykisk helsearbeid
- Hjemmehjelp
- Dagsenter for eldre/psykiatri/botjeneste
- Fysioterapi og ergoterapi
- Omsorgsbolig
- Pårørendestøtte (omsorgsstønad, støttekontakt, avlastningstiltak)
- Trygghetsalarm og matombringing
- Transportstøtte for funksjonshemma
- Brukerstyrt personlig assistent (helsenorge.no)
- Individuell plan