Høring av lokale forskrifter til ny opplæringslov

Averøy kommune skal vedta flere forskrifter før skolestart i august 2024. Her kan du lese mer om de ulike utkastene, og om hvordan du kan gi innspill på forskriftene.

Averøy kommune skal fastsette følgende lokale forskrifter som trer i kraft samtidig med den nye opplæringsloven:

Nye forskrifter opplæringslov
TEMA HJEMMEL
Permisjon fra skolen Ny lov § 2 – 2(4)
Skolefritidsordningen (SFO) Ny lov § 4 – 5(5)
Skoleregler og skoledemokrati Ny lov § 10-7
Skolerute Ny lov § 14 – 1(2)
Hovedmål ved den enkelte skole Ny lov § 15 -2

 

Alle rådsorganer ved de kommunale skolene, samt Averøy ungdomsråd bes om å gi høringssvar på de vedlagte forslagene til lokale forskrifter for de kommunale skolene i Averøy. 

I tillegg er høringen åpen for alle andre som har ønske om å gi innspill til en eller flere av forskriftene. 
Eventuelle innspill blir vurdert, og det endelige forslaget fra administrativ skoleeier vil bli lagt fram for politisk behandling for endelig vedtak i juni.

Her finner du forslagene til nye forskrifter:

Permisjon fra skolen (PDF, 153 kB)

Skolefritidsordningen (SFO) (PDF, 169 kB)

Skoleregler og skoledemokrati (PDF, 167 kB)

Skolerute 2024 - 2025 (PDF, 191 kB)

Hovedmål ved den enkelte skole (PDF, 144 kB)

Eventuelle høringssvar sendes Averøy kommune innen 23.05.2024

Send gjerne høringssvar via eDialog eller på epost til post@averoy.kommune.no