Parkeringstillatelse for forflytningshemmede

HC-kort er parkeringstillatelse for forflytningshemmede. Formålet er å gi forflytningshemmede med et reelt behov for parkeringslette et tilgjengelig parkeringstilbud

Vilkår for parkering

Parkeringstillatelse for forflytningshemmede gir, i samband med transport av den som har fått tillatelsen, adgang til å parkere motorvogn i hele landet:

  • på parkeringsplass reservert for forflytningshemmede angitt ved offentlig trafikkskilt,

  • på avgiftsbelagt kommunal parkeringsplass uten at avgift betales,

  • på parkeringsplass med skiltet tidsbegrensning fra 30 minutter og oppover med inntil dobbel tid, med unntak av skiltet tidsbegrensning på særskilt avsatt plass for forflytningshemmede med parkeringstillatelse og

  • på steder der det er innført boligsoneparkering

 

Vilkår for parkeringstillatelse

 

Bostedskommunen gir etter søknad parkeringstillatelse for forflytningshemmede til:

  • fører av motorvogn som har særlig behov for parkeringslettelser i samband med bosted, arbeid og/eller annen aktivitet fordi vedkommende ikke kan gå eller har store vansker med å bevege seg over noen lengde,

  • passasjer som regelmessig trenger hjelp av fører utenfor motorvognen og som har særlig behov for parkeringslettelser i samband med bosted, arbeid og/eller annen aktivitet fordi vedkommende ikke kan gå eller har store vansker med å bevege seg over noen lengde.

Søknad om parkeringstillatelse skal vedlegges legeattest. Kommunen kan innhente supplerende medisinsk vurdering.

Avslag på søknad om parkeringstillatelse kan påklages til kommunestyret eller særskilt klagenemnd oppnevnt av dette. Vegdirektoratet er likevel klageinstans når førsteinstansvedtak om avslag er truffet i kommunestyret.

Parkeringsbehov etter første ledd i annen kommune enn bostedskommunen kan bare vektlegges der det er innhentet uttalelse fra denne kommunen.

 

Slik søker du HC-kort

1. Fyll ut søknadsskjema  (PDF, 2 MB)- (kan også hentes på servicekontoret)

2. Dette må du ha med i søknaden:

Personalia

Passfoto med navnet ditt påskrevet på baksiden

Dokumentasjon (legeerklæring)

Kopi av evt. førerkort

Kopi av kjøreattest fra lege, dersom søker er over 75 år

3. Send inn søknadsskjema

Søknaden sendes per post til:
Averøy kommune
Postboks 152
6538 Averøy

Hva skjer videre?

Du får svar på søknaden i posten, normalt innen 2 uker.

Klage

Hvis du får avslag på søknaden kan du klage. Hvordan du kan klage står i vedtaksbrevet.

Kontaktinformasjon

Victoria Åsheim
Servicekonsulent
E-post
Telefon 469 38 602

Åpningstider

Kontortid: 08:00 - 16.00
Telefontid: 09:00 - 16:00

Adresse

Postboks 152
6538 Averøy

E-post: post@averoy.kommune.no

Besøksadresse:
Kommunehuset
Bruvollveien 4
6530 Averøy