Søk om HC-parkering

HC-kort er parkeringstillatelse for forflytningshemmede.

Hva får du?

Med HC-kort kan du parkere på parkeringsplasser reservert for forflytningshemmede og offentlige avgiftsparkeringsplasser, uten å betale avgift og utover tidsbegrensning.

Krav til søker

For å søke om HC-kort må du oppfylle følgende krav:

Du må ha legeerklæring som dokumenterer at du ikke kan gå eller har store vanskeligheter med å bevege deg over lengre avstander.

Du må kunne dokumentere behov for å parkere ved bosted, arbeid eller i forbindelse med regelmessige aktiviteter, for eksempel legebesøk.

Slik søker du HC-kort

1. Fyll ut søknadsskjema  (PDF, 2 MB)- (kan også hentes på servicekontoret)

2. Dette må du ha med i søknaden:

Personalia

Passfoto med navnet ditt påskrevet på baksiden

Dokumentasjon (legeerklæring)

Kopi av evt. førerkort

Kopi av kjøreattest fra lege, dersom søker er over 75 år

3. Send inn søknadsskjema

Søknaden sendes per post til:
Averøy kommune
Postboks 152
6538 Averøy

Hva skjer videre?

Du får svar på søknaden i posten, normalt innen 2 uker.

Klage

Hvis du får avslag på søknaden kan du klage. Hvordan du kan klage står i avslagsbrevet.

Kontaktinformasjon

Victoria Åsheim
Servicekonsulent
E-post
Telefon 71 51 35 20

Åpningstider

Kontortid: 08:00 - 16.00
Telefontid: 09:00 - 16:00

Adresse

Postboks 152
6538 Averøy

E-post: post@averoy.kommune.no

Besøksadresse:
Kommunehuset
Bruvollveien 4
6530 Averøy