Klag på helse og omsorgstjenester

Hvis du har fått avslag på en helsetjeneste du mener å ha rett på, kan du klage. Dette er en rettighetsklage.

Hva kan du klage på?

  • At du ikke har fått den tjenesten du ønsker
  • Forhold ved tjenesten du ikke er fornøyd med
  • Kritikkverdige forhold
  • Saksbehandlingen

Rettighetsklagen sender du til Tildelingsenheten i kommunen, som da undersøker om nye opplysninger fører til nytt vedtak. Får du ikke medhold på klagen, sender vi automatisk klagen videre til Statsforvalteren i Møre og Romsdal som avgjør saken.

Klage på tjenesten

Hvis du er misfornøyd med en helsetjeneste du får, for eksempel på sykehjem, bør du først henvende deg muntlig eller skriftlig til ledelsen på sykehjemmet. Vær tydelig på hva du er misfornøyd med og hva du ønsker endret.

Når de som utfører tjenesten får klagen din, må de undersøke saken og endre tilbudet dersom det ikke er godt nok. Fører ikke klagen frem, må du selv sende en skriftlig klage til Statsforvalteren som gjør en vurdering av saken.

 

Får du medhold i klagen kan Statsforvalteren starte en tilsynssak. Avdekker de feil må disse utbedres. Får du ikke medhold fra Statsforvalteren er neste mulighet å klage til Sivilombudsmannen (sivilombudsmannen.no)