Plikter for virksomheter, tilstelninger og stevne

I samsvar med forurensningslovens § 35 første ledd skal den som driver dagligvarehandel, bensinstasjon, kiosk eller lignende utsalgssted, sørge for oppsetting av avfallsbeholdere i nærheten av salgsstedet og tømming av disse.

I tillegg skal den gjennomføre nødvendig opprydding i området. Det samme gjelder den som driver leirplass eller andre turistanlegg.
Arrangør av tilstelling eller stevne, for eksempel festivaler, skal sørge for nødvendig opprydding etterpå med mindre det er en annen som er ansvarlig etter § 35 første ledd.
Kommunen fører tilsyn med disse pliktene og kan følge opp brudd gjennom å gi "de pålegg som er nødvendige" til gjennomføring av reglene, jf. § 35 fjerde ledd.