Nå skjer det!

I dag signerte varaordfører Svein Kongshaug og Eskild Røsand, daglig leder ved Betonmast Røsand AS, kontrakt for byggingen av den nye barneskolen i kommunen. Dette er den største investeringen noensinne i Averøy kommune.

Eskild Røsand, daglig leder Betonmast Røsand AS og varaordfører Svein Kongshaug signerer kontraktSkolen blir en moderne og flott læringsarena, arbeidsplass og et samlingspunkt for hele lokalsamfunnet, sier varaordføreren.
- Dette blir ikke bare en bra grunnskole, sier han. Skolen gir også helt nye muligheter for kulturskolen vår, som får flotte lokaler for undervisning og utøvelse, og idrettshallen og uteområdet kommer både undervisning og nærmiljøet til gode.

Tett tak før jul 2021

Den totale kostnaden for skolen, idrettshallen og uteområdet er i underkant av 200 millioner kroner, og i byggeperioden vil det være rundt 80 personer i arbeid med prosjektet, sier Håvard Slatlem, prosjektleder i Betonmast. Han lover tett tak før jul, så det skjer rimelig fort å få opp selve råbygget.

Prosjektlederne som skal følge opp byggeprosessenGodt samspill

Det har skjedd en del justeringer og forbedringer med prosjektet i den såkalte samspillsfasen, der ansatte, planutvalg og entreprenør har samarbeidet om dette. Det har vært en hektisk, men veldig god prosess, sier Martin Karlsen, som er kommunens prosjektleder. Etter noen forsinkelser med reguleringsplanen og godkjenninger, ser han fram til endelig å komme i gang med selve bygget, som etter planen skal tas i bruk ved årsskiftet 2022/23.

Et kjempeløft for lokalsamfunnet

Det var varaordføreren som fikk æren av å signere kontrakten med Betonmast på vegne av Averøy kommune. Han er full av forventninger til den nye skolen og gleder seg på vegne av hele kommunen.
- Skolekrets vest, elever og ansatte må holde ut en liten stund til i det gamle skolebygget på Kårvåg. De har virkelig «tatt en for laget» som det heter. Nå kan de følge med hvordan det nye bygget blir til. Om ett og et halvt år blir det innflytting og snorklipping, sier han.