600 000 kroner i støtte til Robust ungdom

Averøy ungdomsskole søkte i november Utdanningsdirektoratet om tilskudd til kompetansehevingstiltak i arbeidet med psykisk helse. Onsdag fikk skolen gladmeldingen om at vi i prosjektperioden fram til våren 2025, er tildelt nesten 600 000 i tilskudd for å ta i bruk det tverrfaglige undervisningsopplegg Robust Ungdom.

Forfatter: Tone Lise Bårdset, rektor Averøy ungdomsskole

Robust Ungdom er et 3-årig program som skal fremme trygghet, trivsel og egenutvikling og være en del av det tverrfaglige temaet folkehelse og livsmestring i læreplanen. Målet for undervisningen er at elevene skal lære hvordan de kan skape god psykisk helse for seg selv og andre, samtidig som en bygger støttende og gode klassemiljø.

Klasse 10C sammen med Henrik Dørum og Ole-Morten Hestetun etter ei leken økt med Robust Ungdom.En leken tilnærming

Gjennom Robust ungdom lærer ungdommene samarbeidslæring, problemløsning, oppmerksomhetstrening, følelsesbevissthet, om søvn, å ta andres perspektiv og samarbeidsleker. Suksessfaktoren beskrives som den lekne tilnærmingen, med ikke-konkurrerende samarbeidslek og der leken skal gi en helsegevinst.

Denne høsten har elevene og ansatte fått smakebiter fra samlingene som Robust Ungdom er basert på. Fem av skolens ansatte var i november med på instruktørkurs i regi av Robust Ungdom. Disse skal sammen med koordinatorer for prosjektet være skolens ressurspersoner til å ta i bruk programmet.

Skolen, helsesykepleier Tonje Ormset og kommunepsykolog Hektor Børdal Hovgaard er svært glad for de tildelte midlene som vil bli brukt til å ta i bruk Robust Ungdom på Averøy ungdomsskole fra høsten 2022, dette også som en del av kommunens arbeid med det psykiske helsetilbudet til barn og unge i Averøy kommune.

Mats Lundås Jakobsen, Henrik Dørum, Marit Lystad, Linn Jeanette Bogen og Hanne-Sofie Husby