Allemannsplikten

Selv om det nå er mulig å feriere i utlandet skal flertallet tilbringe det meste av ferien her i Norge, og mange vil ut og oppleve norsk natur. Allemannsretten gir oss fantastiske muligheter til å oppleve og å bruke naturen rundt oss. Og dette har vi full rett til, så lenge vi tar hensyn til grunneier, hverandre, planter og dyr.

To begreper som er viktige å forstå hva allemannsretten er, er innmark og utmark. Enkelt forklart er innmark områder som gårdsplasser, hustomter, dyrket mark og liknende areal hvor allmenn ferdsel vil være til bry for eier av grunnen.

Utmark kan forklares som alt som ikke er innmark. I praksis vil det si skog, fjell, myr og kystområder, som utgjør mesteparten av landet. Hvorvidt et område er innmark eller utmark, gir seg ikke alltid selv. I mange tilfeller krever det en skjønnsmessig vurdering.

Vi ønsker alle en hivens fin sommer ute. Riktig god tur! 

Søppel i naturen
Tips til hva du skal gjøre med søppel på tur
Film: -Ikke vær et søplehue

Bålvett i skog og mark
Tips for godt bålvett på tur
Film: -Ikke brenn ned skogen

Forskjellen på innmark og utmark
Guide til hvor allemannsretten gjelder – og ikke
Film: -Ikke tråkk i salaten 

På do i naturen
Guide til hvordan du går på do i naturen 

Hugging og skading av friske trær
Trodde du det var lov å hugge friske trær? Det er det ikke
Film: - Ikke hugg ned friske trær  

Ta hensyn i naturen
Husker du å vise hensyn når du er på tur? 
Film: - Ikke påfør alle i skogen tinnitus

Sporløs ferdsel
Dette er sporløs ferdsel 
Film: Slik ferdes du sporløst  
Husk sporløs ferdsel i sommer

Allemannsretten
Hva er allemannsretten? 

Norsk Friluftsliv har også en fin informasjonsfilm om allemannsretten og allemannspliktene på syv ulike språk
Norsk Engelsk Somali Arabisk Polsk Eritreisk  Urdu 

Bærekraftsmål 3 God helse og livskvalitet FN  Bærekraftsmål 15 Livet på land FN