Årets søknadssum er rekordhøy

Averøy kommune har i dag haket ut for godkjent på ti spillemiddelsøknader for 2022.  Det er søknader på hele 15.114.000 kroner. Søknadssummen er fordelt på ti gode tiltak for samfunnsutvikling i Averøy.

Det er, stadig, en ære å få lov til å jobbe sammen med frivillige lag og organisasjoner i Averøy for å fremme gode spillemiddelsøknader. Når søknaden er ferdigstilt ser det så lett og enkelt ut. De som har stått i det og jobbet med søknadene vet at her ligger det mange timer med frivillig innsats; en innsats som er lite synlig, men svært viktig. Dette er samfunnsbygging, løft for fellesskapet og tilrettelegging for det gode liv i Averøy. All honnør for jobben som er gjort, og så gleder vi oss til gode anlegg med mye aktivitet!

 

Årets søknader

Ordinære anlegg
Averøykameratene - AK hallen:  kr. 4.250.000,-
Kvernes skytterlag – Kvernes skytebane sanitæranlegg:  kr. 115.000,-
Averøy kommune – Bruhagen kunstgressbane  rehab.:  kr. 1.000.000,-
Kvernes skytterlag – Kvernes skytebane 100 m.: kr. 762.000,-
Havørn – Øytun buldrevegg: kr. 625.000,-
Averøy kommune – Litjdalen aktivitetspark 1: kr. 2.000.000,-
Averøy kommune – Litjdalen aktivitetspark 2: kr. 2.000.000,-
Averøy kommune – Kårvåg volleyballanlegg: kr. 4.000.000,-

Nærmiljøanlegg
Rånes velforening – gapahuk: kr. 157.000,-
Sveggen vel – kunstgressbane rehab.: kr. 203.000,-

Sum omsøkte spillemidler kr. 15.114.000,-

En supertakk til ansatte på plan og utvikling, tekniske tjenester og sørviskontoret. Spillemiddelsøknader er teamarbeid der frivilligheten og kommunalt ansatte alle bidrar inn. Det er og en politisk prioritering over fellesskapets midler og hva de skal brukes til. Vi har mye godt å se frem til!

Folk Bærekraftsmål 17 Samarbeid for å nå målene FN   Bærekraftsmål 3 God helse og livskvalitet FN  

Kontaktinformasjon

Ragnhild Sophie Berthinussen
Rådgiver samfunnsutvikling
E-post
Telefon 979 80 224
Mobil 979 80 224