Averøy blir lagt merke til nasjonalt

Hjemmetjenesten i Averøy har fått nasjonal oppmerksomhet for sin innovative og gode bruk av velferdsteknologi. KS, kommunesektorens interesseorganisasjon var på besøk forrige uke med et filmteam og laget en flott presentasjon til Kommunalpolitisk toppmøte i Oslo 15. mars. Både Statsministeren, helseministeren, vår egen og mange av landets ordførere og kommunedirektører var til stede og fikk et lite innblikk i hvordan velferdsteknologi fungerer for både tjenestemottakere og ansatte. 

Se filmen om hvordan Averøy kommune tar i bruk teknologi i hjemmetjenesten.