Averøy investerer i Robuste barn

Robuste barn er et utviklingsprosjekt og undervisningsprogram i livsmestring og folkehelse for småskolen (1.-4. trinn og SFO), ytviklet av Indre Østfold kommune. Senere skal de utvikle tilsvarende for mellomtrinnet (5.-7. trinn). Gjennom tidlig innsats i første klasse legger vi et godt grunnlag å bygge videre på. Prosjektet inkluderer også foreldrene. Vi ønsker å legge til rette for god foreldrekultur, inkludering, nettverksbygging og hjem-skole samarbeid.

Skolene på Averøy hadde i går besøk fra psykolog Anne Kristin Imenes, prosjektleder i Robust. Hun holdt et vellykket foredrag og «kick off» i Robuste barn for de 3 barneskolene på øya, som skolene på øya skal ta i bruk fra og med dette skoleåret.

Det ble også inspirasjonssamling for de ansatte på ungdomsskolen, som de siste to årene har jobbet med tilsvarende program på ungdomsskolen, «Robust ungdom».

Alle ansatte på barneskole og SFO fikk en innføring i opplegget, og de fikk selv prøve ut leker som de kan lære videre til barna. Det ble mye fliring og god stemning blant de ansatte, som fikk merke lekens kraft.

Et sentralt element i Robuste barn er nemlig leken, som brukes aktivt for å bygge trygge klassemiljø og utvikle sosial kompetanse hos barna.

Averøy er som pioner å regne her, da vi er blant landets første kommuner som prøver ut dette opplegget i skolen.

Robuste barn - kick off - Klikk for stort bildeRobuste barn - kick off Hektor Børdal Hovgaard

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innhold i Robuste Barn
I prosjektet vil vi skaffe oss oversikt over eksisterende materiell og legge til rette for at det skal være enkelt for lærerne å ta dette i bruk. Vi vil utvikle nytt materiell der vi mener det trengs. Vi er opptatt av å styrke klassemiljøet og bygge gode vaner fra første klasse. Vi vil også arbeide med å utvikle gode foreldremøter.
Temaer i prosjektet vil være:
- folkehelse og livsmestring i praksis
- betydningen av sansemotorisk aktivitet, bevegelse, pust, hvile og søvn
- lære barn hva som skaper helse
- nettvett
- ta i bruk samarbeidslek og samarbeidsøvelser
- ivareta sårbare elever, gjøre klasser trygge og skape støttende klassemiljø
- foreldremøter og temakvelder