Averøy kommune er med i nettverksarbeidet "Barn og unges helsetjeneste"

Averøy kommune er med i et nettverksarbeid/prosjekt rundt etablering av barn og unges psykiske helsetjeneste i Møre og Romsdal. Kommunepsykolog Hektor Hovgaard er med i prosjektgruppen og ledende helsesykepleier Oddrun Hoset og rådgiver Marte R. Vassli fra tildelingsenheten er kommunens kontaktpersoner. 

Målet med Barn og unges helsetjenester er å sikre at barn og unge  med psykiske utfordringer får rett hjelp tidligst mulig. Best mulig samarbeid mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten er avgjørende for å nå dette målet. Det skal sikre rett hjelp fra rett instans.

Ungdom - Klikk for stort bildeUngdom "Nån å snakk med"

Barn og unge sier de vil ha lett tilgang til "nån å snakk med" om det de sliter med. Med Helse Fonna som forbilde og modell ønsker man ved prosjektet å lage samhandlingsforløp for de sju vanligste psykiske helseplagene hos barn og ungdom. Forløpene skal fungere som kart over tjenestene, der roller og ansvar er tydelig fordelt og avklart mellom ulike instanser

Dei sju områdene er:

  • Angstplager
  • Autismespekterforstyrring
  • Bekymring for barn 0 – 3 år
  • Problemer med oppmerksomhet og uro
  • Spiseproblemer og spiseforstyrrelser 
  • Depresjon og tristhet
  • Vold, overgrep og omsorgssvikt

Vil du vite mer?

Du kan lese mer om nettverksarbeidet på Helse Møre og Romsdal og Helse Fonna sine sider.

Gå til Helse Møre og Romsdal

Gå til Helse Fonna