Averøy satser på ICDP foreldreveiledningsgrupper

International Child Development Programmet (ICDP) er et enkelt, helsefremmende og forebyggende program som har som mål å styrke omsorgen og oppveksten for barn og unge. Det retter seg mot omsorgsgivere og skal styrke deres omsorgskompetanse.

Veiledere ICDP - Klikk for stort bildeFra venstre: Kristin Kalvøy, Ann-Magrit Fladseth Kjønnø, Ingelill Gården Fladseth, Else Johanne Ingeborgvik, Håkon Dretvik, Elise Schalde, Wenche Smenes, Hektor Børdal Hovgaard (kommunepsykologen bistår i det forebyggende arbeidet), Inger Lise Smenes, Laila Hauknes Thomassen (koordinator ICDP-gruppene)

ICDPs målgruppe er alle foreldre og profesjonelle omsorgsgivere som har barn mellom 0-18 år, med norsk eller annen kulturell bakgrunn. Programmet er grundig faglig forankret. ICDPs filosofi er at den beste måten å støtte et barn på, er å trygge og bevisstgjøre barnets omsorgspersoner.

Forskning viser at barnets samspill med sine nærmeste omsorgsgivere er avgjørende for dets utvikling. Forskning viser at foreldre opplever at de får en bedre relasjon til barnet sitt etter endt deltagelse i foreldregrupper. 

Målet med ICDP er at den enkelte mor eller far skal bli trygge foreldre. Oppmerksomheten er rettet mot hvordan foreldre oppfatter barna sine.  ICDP har fokus på at omsorgsgivere skal bli bevisstgjort de relasjoner og samspill de har med egne barn.

I foreldregruppene kan foreldrene dele erfaringer og reflektere over egen praksis. 

I Averøy kommune er det åtte ICDP veiledere som er ferdig sertifisert nå til sommeren. De jobber til daglig på helsestasjonen, i barnehage og på barneskoler. En del av arbeidskravet de har vært igjennom denne våren er å gjennomføre ei veiledningsgruppe med foreldre på sin arbeidsplass.

Foreldreveiledningsgruppene har blitt positivt evaluert av alle involverte. Til høsten vil vi lage en artikkel der vi intervjuer noen av foreldrene som var med på gruppene. ICDP veilederne vil fortsette å gjennomføre foreldreveiledningsgrupper i kommunen kommende skoleår. Foreldreveiledningsgrupper vil være et tilbud til alle foreldre til og med barneskolealder.

Det vil komme ut invitasjoner ved de enkelte enhetene om dette.

Det er viktig å presisere at man ikke trenger å ha store utfordringer i foreldrerollen for å delta på foreldreveiledningsgruppene. Vi ønsker å komme tidlig inn for å støtte foreldre og andre omsorgsgivere i deres omsorgsrolle, og dermed forebygge psykososiale problemer blant barn og unge.