Befolkningsvekst

I følge SSBs oversikt over kvartalsvise endringer i folketallet, økte innbyggertallet i Averøy med 33 personer 1. kvartal 2023. Ved inngangen av året var vi 5872 personer og ved utgangen av 1. kvartal 5905.

Folk

Innenlands innflytting var på 71 personer, mens 50 flyttet ut til andre steder i landet. Fra utlandet er det registrert 18 personer, mens 3 har flyttet ut av kommunen og landet. Første kvartal hadde i tillegg et fødselsunderskudd på -3, dvs flere døde (17) enn fødte (14). 

Les mer om befolkningsutviklingen på SSBs nettside