Det nye kommunestyret - valgresultater

Valgstyret møttes i kveld kl. 17.30 og godkjente det endelige valgresultatet inkludert kandidatkåringen (som viser det nye kommunestyret).

Vi viser for øvrig til NRKs publisering av valgresultat for Averøy.

Det nye kommunestyrets faste medlemmer (23) blir:

Arbeiderpartiet:

 1. Ingrid Ovidie Rangønes
 2. Svein Marvid Kongshaug
 3. Signhild Marie Kongshaug
 4. Louis Selnes
 5. Siv Iren Karlsen Mork
 6. Henrik Smenes Hoset
 7. Marina Iren Kvarsvik
 8. Harald Vebenstad
 9. Jan Thore Askegård
 10. Marit Uran Utheim
 11. Tommy Vebenstad
 12. Kristine Sverdrup

Senterpartiet:

 1. Ann-Kristin Sørvik
 2. Robert Smenes
 3. Lars Myklemyr

Fremskrittspartiet:

 1. Jan Steinar Engeli Johansen
 2. Håkon Dretvik
 3. Stig Bae

Venstre:

 1. Roald Røsand
 2. Trond Bjørshol

Høyre:

 1. Odd Sigbjørn Tvestad

Kristelig Folkeparti:

 1. Ivar Aae

SV - Sosialistisk venstreparti:

 1. Roar Morten Leite

Valgstyrets møteprotokoll for kommunestyrevalget 2019 Averøy kommune (PDF, 215 kB)

Valgstyret 2019