Det nye kommunestyret - valgresultater

Valgstyret møttes i kveld kl. 17.30 og godkjente det endelige valgresultatet inkludert kandidatkåringen (som viser det nye kommunestyret).

Vi viser for øvrig til NRKs publisering av valgresultat for Averøy.

Det nye kommunestyrets faste medlemmer (23) blir:

Arbeiderpartiet:

 1. Ingrid Ovidie Rangønes
 2. Svein Marvid Kongshaug
 3. Anna Marie Bae Fagereng
 4. Siv Iren Karlsen Mork
 5. Marit Uran Utheim
 6. Johannes Ormset
 7. Torgrim Utheim
 8. John Inge Hjertvik
 9. Per Steinar Johansen
 10. Roar Hoset Ansnes

Senterpartiet:

 1. Bjørn Erik Rånes
 2. Ann Kristin Sørvik

Fremskrittspartiet:

 1. Tor-Finn Isaksen
 2. Odd Willy Dahl Sakshaug
 3. Tor Einar Råke
 4. Kurt Wilhelm Bjørgum

Venstre:

 1. Roald Røsand
 2. Geir Morten Karlsen

Høyre:

 1. Odd Sigbjørn Tvestad
 2. André Veiset
 3. Sigbjørn Folland

Kristelig Folkeparti:

 1. Ivar Aae

SV - Sosialistisk venstreparti:

 1. Ann Iren Kjønnøy

 

Valgstyrets møteprotokoll for kommunestyrevalget 2023 Averøy kommune (PDF, 231 kB)