Fagleder med tro på tankesnu og forebygging

Formelt startet Kristi Garte (49) i jobben som fagleder ved Psykisk helsetjeneste 1. mai i år, men det var først etter å ha fungert i rollen i nesten ett år, at hun våget seg til å søke. 
- I løpet av den tiden så jeg hvor bra og kjekk denne jobben er og jeg tenkte det var artig å prøve, sier hun

- Jeg synes vi har fått til veldig mye bra i denne tjenesten, sier Kristi. Hun trekker fram lavterskel dagtilbud, Mestringssenteret Ung (fra 16 år - 35 år) og for voksne. Vi har etablert tilbudet kognitivt team og assistert selvhjelp, og vi ser virkelig at det vi gjør har positive effekter, sier hun.

Kristi Garte er fagleder innen psykisk helse i Averøy kommune- Å forebygge har fokus

Kristi sier at tjenesten har stor pågang og at det aller viktigste er å forebygge. Det er nettopp derfor tjenesten har gode såkalte "lavterskeltilbud". Hun trekker spesielt fram dagtilbudene, kognitivt team og assistert selvhjelp.
- Det skal være lett å oppsøke hjelp, sier Kristi, og forteller videre at tjenesten har søkt og fått støtte til ulike aktiviteter og som har vært svært vellykkede. Hun nevner både kajakk og klatring som aktiviteter som har fått mange til å oppleve både mestring og fellesskap. 

Psykisk helsearbeid er en del av det kommunale helsetjenestetilbudet for mennesker i kriser, psykiske helseutfordringer, psykisk sykdom og rusmiddelproblematikk.

Vi har også et eget oppfølgingsteam som følger opp personer som har litt større utfordringer, sier Kristi. Hun er også svært glad for å ha god kontakt med politi og FACT-teamet (team som følger opp personer med alvorlige psykiske utfordringer). Det er en trygghet for både brukere og lokalsamfunnet. Senest på NRK i dag, kunne vi høre at samarbeidet mellom politi og psykisk helsetjenester i kommunene er for dårlig.
- Slik er det ikke hos oss, sier Kristi som føler en ekstra trygghet i dette samarbeidet.

Kommunepsykologen

Kristi trekker også fram kommunepsykolog Hektor Hovgård som en svært god samarbeidspartner og som selve limet i det meste. Han er systematisk og veldig løsningsorientert, sier hun. Det er også en styrke i seg selv at vi har flere menn i tjenesten. 

Kristi er opprinnelig fra Surnadal og kom til Averøy kommune i år 2000, da som sykepleier på sykehjemmet. Etter hvert fikk hun større og større interesse for fagfeltet psykisk helse og tok videreutdanning innen psykisk helse og rus. I tillegg har hun gjennomført trinn 1 innen kognitiv terapi. Dette er kunnskap hun ønsker å satse videre på, sier hun.

På privaten er hun samboer med Tore, har 3 egne og 2 bonusbarn. Hun er spesielt engasjert i håndball, har vært aktiv selv og har vært trener for egne barn, sier hun. Interessen for kommunale helse- og omsorgstjenester har også smittet over på hennes egne barn, der to allerede er godt inne i jobber innen hjemmetjenesten.

Vi ønsker Kristi og hennes team lykke til videre. Dette teamet er til for innbyggerne!

Les mer om Averøy kommunes tilbud innen psykisk helse