Fakturautsendelser fra Averøy kommune

I utgangspunktet distribuerer Averøy kommune sine fakturaer til innbyggerne/tjenestemottakerne på papir pr post. Imidlertid tilbyr vi også andre måter å motta fakturaer på. Alternativene er:

  1. AvtaleGiro
  2. eFaktura
  3. Vipps
  4. Digital postkasse innbygger (Digipost/eBoks)
  5. Vedlegg til e-post
  6. Papir pr post

Dersom mottaker av fakturaer ønsker fakturaen tilsendt på en annen måte enn pr post, er det fakturamottakeren selv som må velge det alternativet som foretrekkes. Velger man blant alternativene 1 til 5 ovenfor, vil man ikke motta fakturaen på papir pr post. Fakturamottaker styrer valgene fullt og helt på egen hånd. Averøy kommune som fakturautsteder påvirker da ikke hvilken kanal fakturamottakeren får fakturaen i.

AvtaleGiro

Avtale etableres ved at fakturamottaker kontakter sin bankforbindelse eller oppretter avtale selv i sin nettbank når man har mottatt en papirfaktura fra kommunen. AvtaleGiro anbefales spesielt for kunder som fortsatt benytter BrevGiro.

eFaktura

eFaktura etableres ved at fakturamottaker kontakter sin bankforbindelse eller oppretter avtale selv i sin nettbank når man har mottatt en papirfaktura fra kommunen. eFaktura anbefales spesielt for kunder som er aktive brukere av nettbank, og som ikke har behov for faktura på papir.

AvtaleGiro og eFaktura kan kombineres. Da mottas faktura elektronisk i nettbanken og blir automatisk betalt ved forfall forutsatt at det er dekning på belastningskontoen.

Ved spørsmål – kontakt din lokale bankforbindelse.

Vipps

Vipps Regning er et nytt produkt i 2019 der fakturaen fullt og helt er sendt til Vipps. Samtidig finnes det også en variant hvor en eFaktura vises i Vipps. Dette styres av innstillinger inne i kundens Vipps-app. Benyttes nettbank og eFaktura, vil den samme fakturaen også vises der.

Vipps oppdaterer app-en fortløpende for å gjøre løsningen mer brukervennlig. Selskapet Vipps AS tar selv beslutninger om hvilke innstillinger som følger med en oppdatering. I 2019 har det blitt lansert en oppdatering som inneholdt automatisk samtykke i å motta fakturaer på Vipps. Valget er foretatt av Vipps, og valget er akseptert av fakturamottakeren i det kunden har lastet ned oppdateringen.

Dersom man ikke ønsker å motta Vipps Regning, eller visning av eFaktura i sin Vipps-app, må fakturamottaker selv gå inn på innstillingene i Vipps-appen og deaktivere dette. Velg «Profil», undermeny «Betalingsvalg» og slå av «Få eFaktura i Vipps» under dette valget.

Ved spørsmål – kontakt Vipps AS.

Digital postkasse innbygger

Fakturaer sendt til Digital postkasse innbygger(Digipost/eBoks) anses som fullverdige postleveranser. Ønskes varsling via SMS eller Epost på mottatt post, styres dette fullt og helt av fakturamottaker på mottakers varslingsinnstillinger inne i sin digitale postkasse, og kan ikke styres eller overstyres av kommunen.

En norsk bank har tidligere opprettet digitale postkasser på alle sine kunder på bakgrunn av en avtale banken hadde med eBoks. Dette inngikk da i bankavtalen med kunden, og resultatet er at en del fakturamottakere får levert fakturaer elektronisk i disse ukjente postkassene.

Fakturamottakere kan ikke velge å motta post i Digipost/eBoks, men å unnta å motta fakturaer. Dersom fakturamottaker ikke vil motta fakturaer på denne måten, må mottaker velge alternativ 1, 2 eller 3 ovenfor, eller deaktivere den digitale postkassen. Reservasjon av digital post fra offentlig sektor utføres her

Vedlegg til e-post

Dersom fakturamottaker ønsker fakturaen tilsendt som vedlegg til e-post, må kommunen få opplyst fakturamottakers e-postadresse. Denne løsningen anbefales imidlertid ikke, og alternativ 1, 2, 3 eller 4 ovenfor bør velges i stedet dersom man ikke ønsker faktura på papir pr post.