Fangst for Ungdomsfiske 2023

Averøy kommune fikk napp og kr. 150.000 i tilskudd på årets søknad til Nærings- og fiskeridepartementet om midler til å gjennomføre ungdomsfiske i Averøy 2023. Departementet fastsetter årlig forskrift om ungdoms rett til å delta i fiske,  ungdomsfiskeordningen. Målet med ungdomsfiskeordningen er å gi unge en inngang til fiskerinæringen.

Ungdomsfiske. Her er gjengen som deltok i 2022. ELIN KRISTIN RAUDØY / NRK

Averøy kommune satser også i år på ungdomsfiskeordninga. Vi tenker å gjenta suksessen fra 2022, og gleder oss stort over tilsagnet og muligheten det gir. 

Fire andre kommuner langs kysten her er kommer med på laget, og sammen har vi skapt UNGDOMSFISKE I NORDVEST. Hver kommune har sitt eget opplegg, der ungdom kan søke om sommerjobb på båt. Kommunene som tilbyr muligheten til å prøve seg som fisker er Aure, Averøy, Hustadvika, Kristiansund og Smøla. Med på laget har vi Nordmøre Fiskebåt som styrer prosjektene.

Hva er ungdomsfiske?

En mulighet for ungdom til å søke sommerjobb på sjøen!
Tidligere kjente mange ungdommer en nabo eller en slektning som hadde fiskebåt. I dag kan det være vanskelig å få prøvd seg som fisker. Ungdomsfiske i kommunen legger til rette for at alle mellom 15 og 25 år kan søke på sommerjobb som fisker, uavhengig av bakgrunn.

Kommunen leier inn båt og skipper/veileder. Ungdommene vil ha egen kvote, og kan fiske for opptil 50.000 kroner. De vil også få sikkerhetsopplæring, informasjon og opplæring om råstoff og kvalitet, og innsyn i flere andre områder som gjelder fiskerinæringens verdikjede, både prosess fra fangst til salg samt tilhørende tjeneste og leverandørindustri. Ungdommene vil også få muligheten til å treffes på tvers av kommunegrensene gjennom samling før og etter fisket, og få en både lærerik og minnerik opplevelse.

Søknadsinformasjon for sommerjobb som fisker kommer snart

Når vi har konkretisert gjennomføringa og inngått nødvendige avtaler, vil vi annonsere sommerjobben. Det vil skje så fort som mulig, både kommunen og næringslivet står klar og gleder seg for å gjennomføre denne satsninga. Følg med i lokale medier og kommunens nettsider for oppdatering.

Les pressemelding fra regjeringen

Det er forbehold om tilskuddets beløp, avhengig av den endelige behandlinga av økning av bevilgningen for ungdomsfiskeordningen, som fremmes i forbindelse med behandling av revidert nasjonalbudsjett den 11.mai 2023.