Fem søknader om spillemidler i 2024

I 2024 søkes det om til sammen 9.304.000,- i spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet i Averøy.  

I Temaplan for idrett og fysisk aktivitet 2024 - 2027, vedtatt i Averøy kommunestyre i sak 34/23, 19.12.23, skriver vi at vår visjon i Averøy er «Aktivitet for alle!», og at mål for planperioden er

I Averøy kommune skal vi alle få anledning til å røre på oss, ut fra de forutsetningene vi har. Vi skal alle finne noe vi kan drive med. Aktivitet som gir glede, og som er lystbetont. Som gir det lille ekstra i hverdagen, og gjør at vi blir i bedre form.

Årets søknader er med på å bygge opp under mål for planperioden. I årets søknadsrunde er det ingen nye søknader om spillemidler. Det betyr at søknadene som er innsendt er godkjent, at de står i kø for å få tildelt spillemidler.  

Averøy idrettsråd har uttalt seg om prioriteringene, og saken er politisk behandlet i Livsløpsutvalget og i Averøy kommunestyre. 

Vedtatte prioriteringer: 

  1. Kvernes skytterlag – elektroniske skiver – fornyet søknad – søknadsbeløp kr. 869 000
  2. Averøy kommune – Kårvåg Litldalen aktivitetspark 1 – fornyet søknad – søknadsbeløp kr. 2 000 000
  3. Averøy kommune – Rehabilitering av lysanlegg i svømmehall – fornyet søknad – søknadsbeløp kr. 165 000
  4. Averøy kommune – Kårvåg Litldalen hall – fornyet søknad – søknadsbeløp kr. 4 300 000
  5. Averøy kommune – Kårvåg Litldalen aktivitetspark 2 – fornyet søknad –søknadsbeløp kr. 2 000 000

 

Hvem som blir tildelt midler i 2024 avgjøres i Kultur- og næringsutvalget i Møre og Romsdal fylke, medio juni 2024.