Gledelig folketallsvekst i tredje kvartal

SSBs kvartalsvise oversikt over endringer i befolkningen viser at Averøy økte folketallet med 44 personer fra andre til tredje kvartal i år. Første halvår var det nedgang, men nå ser det ut som dette har snudd og flere har flyttet inn enn ut i løpet av året. Folketallet pr. 1. oktober er 5822 personer. 

FolkTredje kvartal i detaljer:

Fødte - 12
Døde - 14
Innvandring - 22
Utvandring - 5
Innflytting innenlands - 101
Utflytting innenlands - 46

Les mer om folketallsutviklingen i landet og på Nordmøre